ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MIRR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่ปรับค่าแล้วสําหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวด ฟังก์ชัน MIRR จะพิจารณาทั้งต้นทุนของการลงทุนและดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนใหม่เป็นเงินสด

ไวยากรณ์

MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MIRR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Values    จำเป็น อาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีตัวเลข ตัวเลขเหล่านี้หมายถึงชุดของการชําระเงิน (ค่าลบ) และรายได้ (ค่าบวก) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สม่ําเสมอ

  • ค่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่าที่เป็นบวกและค่าลบหนึ่งค่าเพื่อคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในที่ปรับเปลี่ยนแล้ว มิฉะนั้น MIRR จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • Finance_rate    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยที่คุณชําระสําหรับเงินที่ใช้ในกระแสเงินสด

 • Reinvest_rate    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับจากกระแสเงินสดเมื่อคุณนํากลับมาใช้ใหม่

ข้อสังเกต

 • MIRR ใช้ลําดับของค่าเพื่อแปลลําดับของกระแสเงินสด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่การชําระเงินและรายได้ของคุณในลําดับที่คุณต้องการ และมีเครื่องหมายที่ถูกต้อง (ค่าบวกสําหรับเงินสดที่ได้รับ ค่าลบสําหรับเงินสดที่ชําระ)

 • ถ้า n เป็นตัวเลขของงบเงินสดในค่าโดย frate เป็น finance_rate และ rrate เป็น reinvest_rate แล้วสูตรสำหรับ MIRR คือ

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

-120000

ราคาเริ่มต้น

39000

ผลตอบแทนปีแรก

30000

ผลตอบแทนปีที่สอง

21000

ผลตอบแทนปีที่สาม

37000

ผลตอบแทนปีที่สี่

46000

ผลตอบแทนปีที่ห้า

0.1

อัตราดอกเบี้ยรายปีของเงินกู้ 120,000

0.12

อัตราดอกเบี้ยรายปีของผลกำไรจากการลงทุนใหม่

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MIRR(A2:A7, A8, A9)

อัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าแล้วของการลงทุนหลังจากครบห้าปี

13%

=MIRR(A2:A5, A8, A9)

อัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าแล้วหลังจากครบสามปี

-5%

=MIRR(A2:A7, A8, 14%)

อัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าแล้วหลังจากครบห้าปี โดยยึดตามค่า reinvest_rate เท่ากับ 14 เปอร์เซ็นต์

13%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×