ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

MIRR (ฟังก์ชัน MIRR)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MIRR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่ปรับค่าแล้วสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสดแบบเป็นงวด ฟังก์ชัน MIRR จะพิจารณาทั้งค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนใหม่ด้วยเงินสด

ไวยากรณ์

MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MIRR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Values    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หรือการอ้างอิงถึงเซลล์ที่มีตัวเลข ตัวเลขเหล่านี้แทนชุดข้อมูลการชำระเงิน (ค่าลบ) และรายได้ (ค่าบวก) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ

  • ค่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่าบวก และหนึ่งค่าลบเพื่อคำนวณอัตราของผลตอบแทนภายในที่ปรับค่าแล้ว มิฉะนั้นฟังก์ชัน MIRR จะส่งกลับค่า #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • Finance_rate    (ต้องระบุ) คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณชำระสำหรับเงินที่ใช้ในกระแสเงินสด

 • Reinvest_rate    (ต้องระบุ) คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณรับจากกระแสเงินสดที่คุณนำไปลงทุนใหม่

ข้อสังเกต

 • MIRR ใช้ลำดับของค่าในการแปลลำดับของกระแสเงินสด ให้แน่ใจว่าได้ใส่ค่าการชำระเงินและรายได้ของคุณในลำดับที่คุณต้องการ และมีเครื่องหมายที่ถูกต้อง (ค่าบวกสำหรับเงินสดที่ได้รับ ค่าลบสำหรับเงินสดที่ชำระ)

 • ถ้า n เป็นตัวเลขของงบเงินสดในค่าโดย frate เป็น finance_rate และ rrate เป็น reinvest_rate แล้วสูตรสำหรับ MIRR คือ

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

-120000

ราคาเริ่มต้น

39000

ผลตอบแทนปีแรก

30000

ผลตอบแทนปีที่สอง

21000

ผลตอบแทนปีที่สาม

37000

ผลตอบแทนปีที่สี่

46000

ผลตอบแทนปีที่ห้า

0.1

อัตราดอกเบี้ยรายปีของเงินกู้ 120,000

0.12

อัตราดอกเบี้ยรายปีของผลกำไรจากการลงทุนใหม่

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MIRR(A2:A7, A8, A9)

อัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าแล้วของการลงทุนหลังจากครบห้าปี

13%

=MIRR(A2:A5, A8, A9)

อัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าแล้วหลังจากครบสามปี

-5%

=MIRR(A2:A7, A8, 14%)

อัตราผลตอบแทนที่ปรับค่าแล้วหลังจากครบห้าปี โดยยึดตามค่า reinvest_rate เท่ากับ 14 เปอร์เซ็นต์

13%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×