ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MOD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเศษที่เหลือหลังจากหารตัวเลขด้วยตัวหาร ผลลัพธ์มีเครื่องหมายเดียวกับตัวหาร

ไวยากรณ์

MOD(number, divisor)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MOD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ตัวเลขที่คุณต้องการค้นหาเศษที่เหลือ

  • ตัวหาร    จำเป็น ตัวเลขที่คุณต้องการหารตัวเลข

ข้อสังเกต

  • ถ้า divisor เป็น 0 ฟังก์ชัน MOD จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน MOD สามารถแสดงอยู่ในเงื่อนไขของฟังก์ชัน INT ได้ดังนี้:

MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MOD(3, 2)

เศษเหลือของ 3/2

1

=MOD(-3, 2)

เศษเหลือของ -3/2 เครื่องหมายเหมือนกับตัวหาร

1

=MOD(3, -2)

เศษเหลือของ 3/-2 เครื่องหมายเหมือนกับตัวหาร

-1

=MOD(-3, -2)

เศษเหลือของ -3/-2 เครื่องหมายเหมือนกับตัวหาร

-1

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×