จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

MONTH (ฟังก์ชัน MONTH)

ส่งกลับค่าเดือน ซึ่งเป็นจำนวนเต็มจาก 1 (มกราคม) ถึง 12 (ธันวาคม) ค่านี้ถูกคำนวณจากเลขลำดับที่ระบุ

ไวยากรณ์

MONTH(serial_number)

serial_number     คือวันที่ของเดือนที่คุณกำลังค้นหา

ข้อสังเกต

ค่าวันที่จะถูกจัดเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 31 ธันวาคม 1899 มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 1900

ค่าที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน YEAR, MONTH และ DAY จะเป็นค่าแบบคริสต์ศักราชโดยไม่คำนึงว่ารูปแบบการแสดงผลของค่าวันที่ที่ใส่ไว้จะเป็นรูปแบบใด ตัวอย่างเช่น ถ้ารูปแบบการแสดงผลของวันที่ที่ใส่เป็นฮิจเราะห์ ค่าที่ส่งกลับของฟังก์ชัน YEAR, MONTH และ DAY จะเป็นค่าที่สัมพันธ์กับวันที่แบบคริสต์ศักราชที่เทียบเท่ากัน

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MONTH("15-เม.ย.-2008")

ค่าเดือนของวันที่ (4)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×