ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามลบ (negative binomial distribution) ความน่าจะเป็นที่จะมีความล้มเหลว Number_f ครั้ง ก่อนความสำเร็จในครั้งที่ Number_s-th เมื่อความน่าจะเป็นของความสำเร็จมีค่าเท่ากับ Probability_s

ฟังก์ชันนี้จะคล้ายกับการแจกแจงทวินาม ยกเว้นว่าจํานวนความสําเร็จจะคงที่ และจํานวนการทดลองแปรผันได้ เช่นเดียวกับทวินาม การทดลองจะถือว่าเป็นอิสระ

ตัวอย่างเช่น คุณต้องหาคน 10 คนที่มีการตอบสนองดีเยี่ยม และคุณทราบความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครจะมีคุณสมบัติเหล่านี้เท่ากับ 0.3 NEGBINOM. DIST จะคํานวณความน่าจะเป็นที่คุณจะสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติจํานวนหนึ่งก่อนที่จะค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั้งหมด 10 คน

ไวยากรณ์

NEGBINOM.DIST(number_f,number_s,probability_s,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

 • Number_f     จำเป็น จํานวนครั้งของความล้มเหลว

 • Number_s     จำเป็น จํานวนครั้งของความสําเร็จเป็นตัวจํากัด

 • Probability_s     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสําเร็จ

 • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่กําหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE แล้ว NEGBINOM ฟังก์ชัน DIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

 • number_f และ number_s จะถูกปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า probability_s < 0 หรือถ้า probability > 1 ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_f < 0 หรือ number_s < 1 ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงทวินามลบ คือ

  สมการ

  โดยที่:

  x คือ number_f ส่วน r คือ number_s และ p คือ probability_s

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

10

จำนวนครั้งของความล้มเหลว

5

จำนวนครั้งของความสำเร็จที่ใช้เป็นตัวเทียบ

0.25

ความน่าจะเป็นของความสำเร็จ

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NEGBINOM.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

การแจกแจงแบบทวินามลบสะสมของค่าข้อมูลข้างบน

0.3135141

=NEGBINOM.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

การแจกแจงแบบทวินามลบของความน่าจะเป็นของค่าข้อมูลข้างบน

0.0550487

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×