NEGBINOMDIST (ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามลบ (negative binomial distribution) NEGBINOMDIST ส่งกลับความน่าจะเป็นที่จะมีความล้มเหลว number_f ครั้ง ก่อนความสำเร็จครั้งที่ number_s-th เมื่อความน่าจะเป็นมีค่าคงที่ของความสำเร็จเท่ากับ probability_s ฟังก์ชันนี้คล้ายคลึงกับการแจกแจงทวินาม เว้นแต่ว่ามีการระบุจำนวนของความสำเร็จที่แน่นอน และจำนวนครั้งในการทดลองแปรผันได้ มีการสันนิษฐานว่าการทดลองนั้นเป็นอิสระเหมือนการแจกแจงทวินาม

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องหาคน 10 คนที่มีการตอบสนองดีเยี่ยม และคุณทราบความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครจะมีคุณสมบัติดังกล่าวเท่ากับ 0.3 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะคำนวณความน่าจะเป็นที่คุณจะต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ผ่านเป็นจำนวนหนึ่ง ก่อนจะพบผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 10 คน

ไวยากรณ์

NEGBINOMDIST(number_f,number_s,probability_s)

Number_f     เป็นจำนวนความล้มเหลว

Number_s     เป็นจำนวนขีดแบ่งของความสำเร็จ

probability_s     คือความน่าจะเป็นของความสำเร็จ

ข้อสังเกต

 • number_f และ number_s ควร >= 0.

 • number_f และ number_s จะถูกปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า probability_s < 0 หรือถ้า probability > 1 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะคืนค่าความผิดพลาด #NUM!

 • สมการของการแจกแจงทวินามลบ คือ

  สมการ

  โดยที่

  x คือ number_f ส่วน r คือ number_s และ p คือ probability_s

ตัวอย่าง

Number_f

Number_s

Probability_s

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10

5

0.25

=NEGBINOMDIST([Number_f], [Number_s], [Probability_s])

การแจกแจงทวินามลบตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.055049)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×