ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NETWORKDAYS ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจํานวนวันทํางานทั้งหมดระหว่าง start_date กับ end_date วันทํางานไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันที่ระบุในวันหยุด ใช้ NETWORKDAYS เพื่อคํานวณผลประโยชน์ของพนักงานที่จะค้างรับตามจํานวนวันทํางานในระหว่างระยะเวลาที่ระบุ

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการคำนวณวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์ในการระบุว่าวันใดคือวันหยุดสุดสัปดาห์และมีอยู่กี่วัน ให้ใช้ฟังก์ชัน NETWORKDAYS.INTL

ไวยากรณ์

NETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NETWORKDAYS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    จำเป็น วันที่ที่แสดงถึงวันที่เริ่มต้น

  • End_date    จำเป็น วันที่ที่แสดงถึงวันที่สิ้นสุด

  • วัน หยุด    ไม่จำเป็น ช่วงที่เป็นตัวเลือกของวันที่อย่างน้อยหนึ่งวันที่จะไม่รวมในปฏิทินการทํางาน เช่น วันหยุดของรัฐและประจําชาติ และวันหยุดลอยน้ํา รายการอาจเป็นช่วงของเซลล์ที่มีวันที่หรือค่าคงที่อาร์เรย์ของเลขลําดับที่แสดงวันที่

สิ่งสำคัญ:  ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2012,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2012 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น 1 มกราคม 1900 จะเป็นเลขลําดับ 1 และวันที่ 1 มกราคม 2555 มีเลขลําดับเป็น 40909 เนื่องจากเป็น 40,909 วันหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2443

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามมีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน NETWORKDAYS จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

วันที่

คำอธิบาย

1/10/2555

วันที่เริ่มต้นของโครงการ

1/3/2556

วันที่สิ้นสุดของโครงการ

22/11/2555

วันหยุด

4/12/2555

วันหยุด

21/1/2556

วันหยุด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NETWORKDAYS(A2,A3)

จำนวนของวันทำงานระหว่างวันที่เริ่มต้น (1/10/2555) และวันสุดท้าย (1/3/2556)

110

=NETWORKDAYS(A2,A3,A4)

จำนวนของวันทำงานระหว่างวันที่เริ่มต้น (1/10/2555) และวันสุดท้าย (1/3/2556) ที่มีวันหยุดวันที่ 22/11/2555 เป็นวันที่ไม่ทำงาน

109

=NETWORKDAYS(A2,A3,A4:A6)

จำนวนของวันทำงานระหว่างวันที่เริ่มต้น (1/10/2555) และวันสุดท้าย (1/3/2556) ที่มีวันหยุดสามวันที่ไม่ใช่วันทำงาน

107

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×