ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

NOMINAL (ฟังก์ชัน NOMINAL)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NOMINAL ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ และจำนวนคาบเวลาทบต้นในแต่ละปี

ไวยากรณ์

NOMINAL(effect_rate, npery)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NOMINAL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Effect_rate    ต้องระบุ อัตราดอกเบี้ยที่ใช้

  • Npery    (ต้องระบุ) จำนวนคาบเวลาทบต้นในแต่ละปี

ข้อสังเกต

  • Npery ถูกตัดเศษทิ้งเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเลข NOMINAL จะส่งกลับค่าความผิดพลาดเป็น #VALUE!

  • ถ้า effect_rate ≤ 0 หรือถ้า npery < 1 แล้ว NOMINAL จะส่งกลับค่าความผิดพลาดเป็น #NUM!

  • NOMINAL (effect_rate,npery) สัมพันธ์กับ EFFECT(nominal_rate,npery) ผ่านทาง effective_rate=(1+(nominal_rate/npery))*npery -1

  • ความสัมพันธ์ระหว่าง NOMINAL กับ EFFECT ถูกแสดงอยู่ในสมการต่อไปนี้

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.053543

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้

4

จำนวนคาบเวลาทบต้นในแต่ละปี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NOMINAL(A2,A3)

อัตราดอกเบี้ยที่ระบุโดยมีเงื่อนไขข้างบน

0.05250032

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×