ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

NORM.DIST (ฟังก์ชัน NORM.DIST)

ส่งกลับการแจกแจงปกติของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ ฟังก์ชันนี้ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายมากในทางสถิติ รวมทั้งการทดสอบสมมติฐานด้วย

ไวยากรณ์

NORM.DIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NORM.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X    (ต้องระบุ) คือค่าที่คุณต้องการหาค่าการแจกแจง

 • Mean    (ต้องระบุ) คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

 • Standard_dev    (ต้องระบุ) คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

 • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน NORM DIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

 • ถ้า mean หรือ standard_dev ไม่ใช่ตัวเลข NORM.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน NORM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า mean = 0, standard_dev = 1 และ cumulative = TRUE ฟังก์ชัน NORM.DIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน (NORM.S.DIST)

 • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นปกติ (cumulative = FALSE) คือ

  สมการ

 • เมื่อใดที่ค่า cumulative = TRUE สูตรที่ได้จะเป็นปริพันธ์ที่มีค่าอยู่ระหว่างค่าอนันต์ติดลบถึงค่า x

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

42

ค่าที่คุณต้องการหาค่าการแจกแจง

40

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

1.5

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NORM.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของค่าข้อมูลข้างบน

0.9087888

=NORM.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

ฟังก์ชันความน่าจะเป็นรวมของค่าข้อมูลข้างบน

0.10934

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×