ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าการแจกแจงปกติของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ ฟังก์ชันนี้มีแอปพลิเคชันมากมายในสถิติ รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน

ไวยากรณ์

NORM.DIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NORM.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X     จำเป็น ค่าที่คุณต้องการหาค่าการแจกแจง

 • ค่าเฉลี่ย     จำเป็น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

 • Standard_dev     จำเป็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

 • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน NORM DIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

 • ถ้า mean หรือ standard_dev ไม่ใช่ตัวเลข NORM.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน NORM.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า mean = 0, standard_dev = 1 และ cumulative = TRUE ฟังก์ชัน NORM.DIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน (NORM.S.DIST)

 • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นปกติ (cumulative = FALSE) คือ

  สมการ

 • เมื่อใดที่ค่า cumulative = TRUE สูตรที่ได้จะเป็นปริพันธ์ที่มีค่าอยู่ระหว่างค่าอนันต์ติดลบถึงค่า x

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

42

ค่าที่คุณต้องการหาค่าการแจกแจง

40

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

1.5

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NORM.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของค่าข้อมูลข้างบน

0.9087888

=NORM.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

ฟังก์ชันความน่าจะเป็นรวมของค่าข้อมูลข้างบน

0.10934

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×