ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

NORM.INV (ฟังก์ชัน NORM.INV)

คืนค่าผกผันของการแจกแจงสะสมปกติสำหรับค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

ไวยากรณ์

NORM.INV(probability,mean,standard_dev)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NORM.INV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Probability    (ต้องระบุ) คือค่าความน่าจะเป็นที่สอดคล้องกับการแจกแจงปกติ

  • Mean    (ต้องระบุ) คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

  • Standard_dev    (ต้องระบุ) คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข NORM.INV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability <= 0 หรือ probability >= 1 ฟังก์ชัน NORM.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน NORM.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า mean = 0 และ standard_dev = 1 ฟังก์ชัน NORM.INV จะใช้การแจกแจงปกติมาตรฐาน (ดู NORM.INV)

เมื่อกำหนดค่าให้ความน่าจะเป็น NORM.INV จะหาค่า x ที่ทำให้ NORM.DIST(x, mean, standard_dev, TRUE) = ความน่าจะเป็น ดังนั้นความแม่นยำของ NORM.INV จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ NORM.DIST

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.908789

ความน่าจะเป็นที่สอดคล้องกับการแจกแจงปกติ

40

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

1.5

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NORM.INV(A2,A3,A4)

ค่าผกผันของการแจกแจงสะสมปกติของค่าข้อมูลข้างบน (42)

42.000002

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×