ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าการแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน (ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับหนึ่ง)

ให้ใช้ฟังก์ชันนี้แทนตารางของพื้นที่ส่วนโค้งปกติแบบมาตรฐาน

ไวยากรณ์ – การแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน

NORM.S.DIST(z,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NORM.S.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Z     จำเป็น ค่าที่คุณต้องการหาค่าการแจกแจง

  • สะสม     จำเป็น Cumulative เป็นค่าตรรกะที่เป็นตัวระบุรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน NORMS DIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบมวล (Probability Mass Function)

ข้อสังเกต

  • ถ้า z ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน NORM.S.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นปกติมาตรฐาน คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NORM.S.DIST(1.333333,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมปกติที่ 1.333333

0.908788726

=NORM.S.DIST(1.333333,FALSE)

ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นปกติที่ 1.333333

0.164010148

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×