ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

NORM.S.INV (ฟังก์ชัน NORM.S.INV)

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน การแจกแจงนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับหนึ่ง

ไวยากรณ์

NORM.S.INV(probability)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NORM.S.INV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Probability    (ต้องระบุ) คือค่าความน่าจะเป็นที่สอดคล้องกับการแจกแจงปกติ

ข้อสังเกต

  • ถ้า probability ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน NORMS.INV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability <= 0 หรือ probability >= 1 ฟังก์ชัน NORMS.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ใน probability ค่าหนึ่ง NORM.S.INV จะหาค่า z ที่ทำให้ NORM.S.DIST(z,TRUE) = probability ดังนั้นความแม่นยำของ NORM.S.INV จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ NORM.S.DIST NORM.S.INV ใช้วิธีการค้นหาแบบวนซ้ำ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์แบบ Live

=NORM.S.INV(0.908789)

ค่าผกผันของการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน โดยมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.908789

1.3333347

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×