ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม การแจกแจงนี้มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับหนึ่ง

ไวยากรณ์

NORM.S.INV(probability)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NORM.S.INV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ความน่าจะเป็น     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่สอดคล้องกับการแจกแจงปกติ

ข้อสังเกต

  • ถ้า probability ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน NORMS.INV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability <= 0 หรือ probability >= 1 ฟังก์ชัน NORMS.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

เมื่อให้ค่าความน่าจะเป็น NORM S.INV จะหาค่า z ที่หาให้ NORM S.DIST(z,TRUE) = probability ดังนั้น ความเที่ยงตรงของ NORM S.INV ขึ้นอยู่กับความแม่นยาของ NORM S.DIST. NORM. S.INV ใช้วิธีการค้นหาแบบการ Iterative

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์แบบ Live

=NORM.S.INV(0.908789)

ค่าผกผันของการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน โดยมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.908789

1.3333347

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×