ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน การแจกแจงนี้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 (ศูนย์) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 ให้ใช้ฟังก์ชันนี้แทนตารางของพื้นที่ส่วนโค้งปกติแบบมาตรฐาน

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน NORM.S.DIST

ไวยากรณ์

NORMSDIST(z)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NORMSDIST มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้:

  • Z     จำเป็น ค่าที่คุณต้องการหาค่าการแจกแจง

ข้อสังเกต

  • ถ้า z ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน NORMSDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นปกติมาตรฐาน คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NORMSDIST(1.333333)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมปกติที่ 1.333333

0.908788726

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×