NOW (ฟังก์ชัน NOW)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NOW ใน Microsoft Excel ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับวันที่และเวลาได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

คำอธิบาย

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน ถ้ารูปแบบของเซลล์เป็นแบบ ทั่วไป ก่อนที่จะใส่ฟังก์ชัน Excel จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเซลล์ให้ตรงกับรูปแบบวันที่และเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบวันที่และเวลาของแต่ละเซลล์ได้โดยใช้คำสั่งในกลุ่ม หมายเลข ของแท็บ หน้าแรก บน Ribbon

ฟังก์ชัน NOW จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการจะแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันบนเวิร์กชีต หรือคำนวณค่าตามวันที่และเวลาปัจจุบัน และอัปเดตค่าให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเปิดเวิร์กชีต

หมายเหตุ: ถ้าฟังก์ชัน NOW ไม่อัปเดตค่าในเซลล์เมื่อคุณคาดว่าจะมีการอัปเดต คุณอาจจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมว่า เมื่อใดที่เวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตจะมีการคำนวณใหม่ การตั้งค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแผงควบคุมสำหรับแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป

ไวยากรณ์

NOW

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NOW ไม่มีอาร์กิวเมนต์

ข้อสังเกต

  • Excel จะเก็บวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (หรือ ค.ศ. 1900) เป็นเลขลำดับ 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 (หรือ ค.ศ. 2008) เป็นเลขลำดับ 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,447 นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (หรือ ค.ศ. 1900)

  • ตัวเลขด้านขวาของจุดทศนิยมในเลขลำดับจะแทนค่าของเวลา ตัวเลขด้านซ้ายจะแทนค่าของวันที่ ตัวอย่างเช่น เลขลำดับ 0.5 จะแทนค่าเวลา 12:00 ตอนเที่ยง

  • ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน NOW จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อเวิร์กชีตมีการคำนวณหรือเมื่อแมโครที่มีฟังก์ชันนั้นอยู่มีการเรียกใช้เท่านั้น ฟังก์ชันจะไม่มีการอัปเดตให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NOW()

ส่งกลับวันที่และเวลาปัจจุบัน

6/11/2554 19:03

=NOW()-0.5

ส่งกลับวันที่และเวลา 12 ชั่วโมงที่แล้ว (-0.5 วันที่แล้ว)

6/11/2554 7:03

=NOW()+7

ส่งกลับวันที่และเวลา 7 วันในอนาคต

13/11/2554 19:03

=NOW()-2.25

ส่งกลับวันที่และเวลา 2 วันและ 6 ชั่วโมงที่แล้ว (-2.25 วันที่แล้ว)

4/11/2554 13:03

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×