ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

NPER (ฟังก์ชัน NPER)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NPER ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนงวดของการลงทุนโดยคำนวณจากงวดการชำระเงิน การชำระเงินคงที่ และอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

NPER(rate,pmt,pv,[fv],[type])

สำหรับคำอธิบายที่ครบถ้วนของอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน NPER และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเงินงวดให้ดูฟังก์ชัน PV

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NPER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

  • Rate    (ต้องระบุ) คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด

  • Pmt    (ต้องระบุ) คือยอดเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด ยอดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดอายุการผ่อนชำระ โดยทั่วไป pmt จะประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือภาษี

  • Pv    (ต้องระบุ) คือมูลค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจำนวนเงินในทุกงวดที่จะต้องชำระในอนาคต

  • Fv    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือมูลค่าอนาคต หรือดุลเงินสดที่คุณต้องการให้เป็นหลังจากได้ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าละไว้จะถือว่า fv เท่ากับ 0 (ตัวอย่างเช่น มูลค่าอนาคตของหนี้สินเท่ากับ 0)

  • Type    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลข 0 หรือ 1 และใช้ระบุวันครบกำหนดชำระเงิน

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0 หรือไม่นับ

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.12

อัตราดอกเบี้ยรายปี

-100

การชำระเงินในแต่ละงวด

-1000

มูลค่าปัจจุบัน

10000

มูลค่าอนาคต

1

กำหนดชำระเงินตอนต้นงวด (ดูข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์แบบทันที

=NPER(A2/12, A3, A4, A5, 1)

จำนวนงวดของการลงทุนตามเงื่อนไขข้างบน

59.6738657

=NPER(A2/12, A3, A4, A5)

จำนวนงวดของการลงทุนตามเงื่อนไขข้างบน ยกเว้นมีการชำระเงินที่ต้นงวด

60.0821229

=NPER(A2/12, A3, A4)

จำนวนงวดของการลงทุนตามเงื่อนไขข้างบน ยกเว้นมูลค่าอนาคตเท่ากับ 0

-9.57859404

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×