NPV (ฟังก์ชัน NPV)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NPV ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินลงทุน โดยใช้อัตราส่วนลด ชุดข้อมูลของการชำระเงิน (ค่าเป็นลบ) และรายได้ในอนาคต (ค่าเป็นบวก)

ไวยากรณ์

NPV(rate,value1,[value2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NPV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Rate    (ต้องระบุ) อัตราส่วนลดในช่วงหนึ่งงวด

 • Value1, value2, ...    จำเป็นต้องมี Value1 ส่วนค่าอื่นๆ ที่ตามมาสามารถเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มี คืออาร์กิวเมนต์ 1 ถึง 254 หมายถึงอาร์กิวเมนต์ที่ใช้แทนการชำระเงินและรายได้

  • value1, value2, ... จะต้องมีระยะห่างของระยะเวลาเท่าๆ กันและเกิดขึ้นตอนสิ้นงวดของแต่ละงวด

  • NPV ใช้ลำดับของ value1, value2, ... เพื่อแปลลำดับของกระแสเงินสด ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใส่การชำระเงินและรายได้ตามลำดับถูกต้อง

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นเซลล์ว่าง ค่าตรรกะ หรือข้อความที่แทนตัวเลข ค่าความผิดพลาด หรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขจะถูกละเว้น

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ก็จะนับเฉพาะตัวเลขที่อยู่ในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น และจะละเว้นเซลล์ว่างเปล่า ค่าตรรกะ หรือข้อความในอาร์เรย์หรือในการอ้างอิง

ข้อสังเกต

 • การลงทุน NPV จะเริ่มต้นหนึ่งงวดก่อนที่จะเกิดกระแสเงินสดครั้งแรก (value1) และสิ้นสุดที่สิ้นงวดสุดท้ายของกระแสเงินสดในรายการ การคำนวณ NPV จะคิดจากกระแสเงินสดในอนาคต ถ้ากระแสเงินสดครั้งแรกของคุณเกิดขึ้นตอนต้นงวดของงวดแรก ค่าแรกจะต้องเอาไปรวมกับผลลัพธ์ของ NPV และจะไม่รวมอยู่ในอาร์กิวเมนต์ value สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูตัวอย่างด้านล่าง

 • ถ้า n เป็นจำนวนกระแสเงินสดในรายการ value จะได้สูตรสำหรับ NPV ดังนี้

  สมการ

 • ฟังก์ชัน NPV คล้ายกับฟังก์ชัน PV (มูลค่าปัจจุบัน) ข้อแตกต่างที่สำคัญคือฟังก์ชัน PV จะยอมให้กระแสเงินสดเริ่มที่สิ้นงวดหรือต้นงวดก็ได้ แต่กระแสเงินสดของฟังก์ชัน PV ต้องเป็นค่าคงที่ตลอดการลงทุน ขณะที่มูลค่ากระแสเงินสดของฟังก์ชัน NPV สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินงวดและฟังก์ชันทางการเงิน ให้ดูฟังก์ชัน PV

 • ฟังก์ชัน NPV ยังเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน IRR (internal rate of return) IRR เป็นอัตราที่ NPV เท่ากับศูนย์ คือ NPV(IRR(...), ...) = 0

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.1

อัตราส่วนลดรายปี

-10000

ต้นทุนเริ่มแรกของการลงทุน 1 ปีนับจากวันนี้

3000

ผลตอบแทนจากปีแรก

4200

ผลตอบแทนจากปีที่สอง

6800

ผลตอบแทนจากปีที่สาม

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NPV(A2, A3, A4, A5, A6)

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนนี้

$1,188.44

ตัวอย่าง 2

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.08

อัตราส่วนลดรายปี ซึ่งอาจจะแทนค่าอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยของการลงทุนอื่นที่เอามาเทียบกันได้

-40000

ต้นทุนเริ่มแรกของการลงทุน

8,000

ผลตอบแทนจากปีแรก

9200

ผลตอบแทนจากปีที่สอง

10000

ผลตอบแทนจากปีที่สาม

12000

ผลตอบแทนจากปีที่สี่

14500

ผลตอบแทนจากปีที่ห้า

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NPV(A2, A4:A8)+A3

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนนี้

$1,922.06

=NPV(A2, A4:A8, -9000)+A3

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนนี้ โดยมีผลขาดทุนในปีที่หกเท่ากับ 9000

($3,749.47)

ด้านบนของหน้า

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×