ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NUMBERVALUE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงข้อความเป็นตัวเลข ด้วยวิธีแบบไม่ขึ้นกับตำแหน่งกระทำการ

ไวยากรณ์

NUMBERVALUE(Text, [Decimal_separator], [Group_separator ])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NUMBERVALUE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ข้อความ    จำเป็น ข้อความที่จะแปลงเป็นตัวเลข

 • Decimal_separator    ไม่จำเป็น อักขระที่ใช้คั่นจํานวนเต็มและเศษส่วนของผลลัพธ์

 • Group_separator    ไม่จำเป็น อักขระที่ใช้คั่นการจัดกลุ่มตัวเลข เช่น หลักพันจากหลักร้อย และหลักล้านจากหลักพัน

ข้อสังเกต

 • ถ้าไม่ได้ระบุอาร์กิวเมนต์ Decimal_separator และ Group_separator ตัวคั่นจากตำแหน่งกระทำการปัจจุบันจะถูกใช้

 • ถ้าหลายอักขระถูกใช้ในอาร์กิวเมนต์ Decimal_separator หรือ Group_separator เฉพาะอักขระตัวแรกจะถูกนำมาใช้

 • ถ้าสตริงว่างเปล่า ("") ถูกระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ Text ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น 0

 • ช่องว่างในอาร์กิวเมนต์ Text จะถูกละเว้นแม้แต่ตรงกลางของอาร์กิวเมนต์ ตัวอย่างเช่น " 3 000 " จะถูกส่งกลับเป็น 3000

 • ถ้าตัวคั่นทศนิยมมีการใช้มากกว่าหนึ่งครั้งในอาร์กิวเมนต์ Text ฟังก์ชัน NUMBERVALUE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวคั่นกลุ่มเกิดขึ้นก่อนตัวคั่นทศนิยมในอาร์กิวเมนต์ Text ตัวคั่นกลุ่มจะถูกละเว้น

 • ถ้าตัวคั่นกลุ่มเกิดขึ้นหลังจากตัวคั่นทศนิยมในอาร์กิวเมนต์ Text ฟังก์ชัน NUMBERVALUE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง NUMBERVALUE ส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ Text ลงท้ายด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องหมาย (%) จะใช้ในการคํานวณผลลัพธ์ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์หลายเครื่องหมายเป็นบวกถ้าถูกใช้ในอาร์กิวเมนต์ Text เหมือนกับที่ใช้ในสูตร ตัวอย่างเช่น =NUMBERVALU1("9%%") ส่งกลับผลลัพธ์เดียวกัน (0.0009) เป็นสูตร =9%%

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NUMBERVALUE("2.500,27",",",".")

ส่งกลับ 2,500.27 ตัวคั่นทศนิยมของอาร์กิวเมนต์ข้อความในตัวอย่างจะถูกระบุในอาร์กิวเมนต์ที่สองเป็นเครื่องหมายจุลภาค และตัวคั่นกลุ่มจะถูกระบุในอาร์กิวเมนต์ที่สามเป็นจุด

2500.27

=NUMBERVALUE("3.5%")

ส่งกลับค่า 0.035 เนื่องจากไม่ได้ระบุอาร์กิวเมนต์ที่เลือกได้ ดังนั้นจะใช้ตัวคั่นทศนิยมและกลุ่มของระบบภาษาปัจจุบัน ไม่แสดงสัญลักษณ์ % แม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะถูกคํานวณ

0.035

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×