ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

NUMBERVALUE (ฟังก์ชัน NUMBERVALUE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NUMBERVALUE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงข้อความเป็นตัวเลข ด้วยวิธีแบบไม่ขึ้นกับตำแหน่งกระทำการ

ไวยากรณ์

NUMBERVALUE(Text, [Decimal_separator], [Group_separator ])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NUMBERVALUE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Text    (ต้องระบุ) คือ ข้อความที่จะแปลงเป็นตัวเลข

 • Decimal_separator    ระบุหรือไม่ก็ได้ อักขระที่ใช้คั่นจำนวนเต็มและเลขเศษส่วนของผลลัพธ์

 • Group_separator    ระบุหรือไม่ก็ได้ อักขระที่ใช้คั่นการจัดกลุ่มตัวเลข เช่น หลักพันจากหลักร้อย และหลักล้านจากหลักพัน

ข้อสังเกต

 • ถ้าไม่ได้ระบุอาร์กิวเมนต์ Decimal_separator และ Group_separator ตัวคั่นจากตำแหน่งกระทำการปัจจุบันจะถูกใช้

 • ถ้าหลายอักขระถูกใช้ในอาร์กิวเมนต์ Decimal_separator หรือ Group_separator เฉพาะอักขระตัวแรกจะถูกนำมาใช้

 • ถ้าสตริงว่างเปล่า ("") ถูกระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ Text ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น 0

 • ช่องว่างในอาร์กิวเมนต์ Text จะถูกละเว้น แม้แต่ตรงกลางของอาร์กิวเมนต์ ตัวอย่างเช่น "3 000" จะถูกส่งกลับเป็น 3000

 • ถ้าตัวคั่นทศนิยมมีการใช้มากกว่าหนึ่งครั้งในอาร์กิวเมนต์ Text ฟังก์ชัน NUMBERVALUE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวคั่นกลุ่มเกิดขึ้นก่อนตัวคั่นทศนิยมในอาร์กิวเมนต์ Text ตัวคั่นกลุ่มจะถูกละเว้น

 • ถ้าตัวคั่นกลุ่มเกิดขึ้นหลังจากตัวคั่นทศนิยมในอาร์กิวเมนต์ Text ฟังก์ชัน NUMBERVALUE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง NUMBERVALUE ส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ Text ลงท้ายด้วยอย่างน้อยหนึ่งเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) เครื่องหมายเหล่านั้นจะถูกใช้ในการคำนวณผลลัพธ์ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์หลายเครื่องหมายจะเป็นสิ่งเพิ่มเติม ถ้าถูกใช้ในอาร์กิวเมนต์ Text เช่นเดียวกับที่ใช้ในสูตร ตัวอย่างเช่น =NUMBERVALUE("9%%") จะส่งกลับผลลัพธ์เดียวกัน (0.0009) กับสูตร =9%%

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NUMBERVALUE("2.500,27",",",".")

ส่งกลับค่า 2,500.27 ตัวคั่นทศนิยมของอาร์กิวเมนต์ข้อความในตัวอย่างจะถูกระบุไว้ในอาร์กิวเมนต์ที่สองเป็นเครื่องหมายจุลภาค และตัวคั่นกลุ่มจะถูกระบุไว้ในอาร์กิวเมนต์ที่สามเป็นจุด

2500.27

=NUMBERVALUE("3.5%")

ส่งกลับค่า 0.035 เนื่องจากไม่ได้ระบุอาร์กิวเมนต์ที่เป็นทางเลือก ดังนั้นจะใช้ตัวคั่นทศนิยมและกลุ่มของตำแหน่งกระทำการปัจจุบัน ไม่แสดงสัญลักษณ์ % แม้ว่าจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์

0.035

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×