ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

OCT2BIN (ฟังก์ชัน OCT2BIN)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการการใช้งาน OCT2BIN  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

ไวยากรณ์

OCT2BIN(number, [places])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน OCT2BIN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ตัวเลข    (ต้องระบุ) คือตัวเลขฐานแปดที่คุณต้องการแปลง ตัวเลขต้องมีไม่เกิน 10 อักขระ บิตที่มีนัยสำคัญที่สุดของตัวเลขคือบิตเครื่องหมาย ส่วนบิตที่เหลืออีก 29 บิตคือบิตขนาด โดยจะแสดงตัวเลขที่เป็นค่าลบด้วยสัญกรณ์เติมเต็มฐานสอง

  • Places    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือจำนวนอักขระที่จะใช้ ถ้ามีการละ places แล้วฟังก์ชัน OCT2BIN จะใช้จำนวนอักขระน้อยที่สุดตามที่จำเป็น Places มีประโยชน์ในการใส่ 0 (ศูนย์) นำหน้าค่าที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • ถ้า number เป็นลบ ฟังก์ชัน OCT2BIN จะละเลย places และส่งกลับค่าตัวเลขฐานสอง 10 อักขระ

  • ถ้า number เป็นลบจะต้องไม่ต่ำกว่า 7777777000 และถ้า number เป็นบวกจะต้องไม่เกิน 777

  • ถ้า number ไม่ใช่ตัวเลขฐานแปดที่ถูกต้อง OCT2BIN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า OCT2BIN ต้องการอักขระมากกว่าที่ระบุใน places ฟังก์ชัน OCT2BIN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Places ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ถ้า places ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน OCT2BIN จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า places มีค่าเป็นลบ ฟังก์ชัน OCT2BIN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=OCT2BIN(3, 3)

แปลงเลข 3 ฐานแปดให้เป็นเลขฐานสองที่มี 3 อักขระ

011

=OCT2BIN(7777777000)

แปลงเลข 7777777000 ฐานแปดให้เป็นเลขฐานสอง

1000000000

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×