ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

OCT2HEX (ฟังก์ชัน OCT2HEX)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ OCT2HEX  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก

ไวยากรณ์

OCT2HEX(number, [places])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน OCT2HEX มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) ตัวเลขฐานแปดที่คุณต้องการแปลง ตัวเลขต้องมีไม่เกิน 10 อักขระของเลขฐานแปด (30 บิต) บิตที่มีนัยสำคัญที่สุดคือบิตเครื่องหมาย ส่วนบิตที่เหลืออีก 29 บิตคือบิตขนาด โดยจะแสดงตัวเลขที่เป็นค่าลบด้วยสัญกรณ์เติมเต็มฐานสอง

  • Places    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือจำนวนอักขระที่จะใช้ ถ้ามีการละ places แล้วฟังก์ชัน OCT2HEX จะใช้จำนวนอักขระน้อยที่สุดตามที่จำเป็น Places มีประโยชน์ในการใส่ 0 (ศูนย์) นำหน้าค่าที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • ถ้า number เป็นลบ ฟังก์ชัน OCT2HEX จะละเลย places และส่งกลับเลขฐานสิบหก 10 อักขระ

  • ถ้า number ไม่ใช่ตัวเลขฐานแปดที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน OCT2HEX จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าฟังก์ชัน OCT2HEX ต้องการอักขระมากกว่าที่ระบุไว้ใน places ฟังก์ชัน OCT2HEX จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า places ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ถ้า places ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน OCT2HEX จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า places มีค่าเป็นลบ ฟังก์ชัน OCT2HEX จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=OCT2HEX(100, 4)

แปลงเลข 100 ฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบหกที่มี 4 อักขระ

0040

=OCT2HEX(7777777533)

แปลงเลข 7777777533 ฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบหก

FFFFFFFF5B

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×