ODD (ฟังก์ชัน ODD)

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่ใกล้ที่สุด

ไวยากรณ์

ODD(number)

number     คือค่าที่จะปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้า number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน ODD จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

  • ค่าของ number จะถูกปัดขึ้นให้ห่างจากค่าศูนย์ ไม่ว่า number จะมีเครื่องหมายใดๆ อยู่ด้วยหรือไม่ ถ้า number เป็นจำนวนเต็มคี่ จะไม่มีการปัดเศษเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ODD(1.5)

ปัด 1.5 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่ใกล้ที่สุด (3)

=ODD(3)

ปัด 3 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่ใกล้ที่สุด (3)

=ODD(2)

ปัด 2 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่ใกล้ที่สุด (3)

=ODD(-1)

ปัด -1 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่ใกล้ที่สุด (-1)

=ODD(-2)

ปัด -2 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่ใกล้ที่สุด (-3)

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×