ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ODDLYIELD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายไม่ปกติ (สั้นหรือยาว)

ไวยากรณ์

ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

สิ่งสำคัญ: ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าป้อนวันที่ถูกป้อนเป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ODDLYIELD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Settlement    จำเป็น วันที่ชําระค่าข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันที่ออกหลักทรัพย์เมื่อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ

 • วันครบกําหนดไถ่ตัว    จำเป็น วันครบกําหนดของ Security's วันครบกําหนดไถ่ตัวคือวันที่ความปลอดภัยหมดอายุ

 • Last_interest    จำเป็น วันสุดท้ายของการดอกเบี้ยของความปลอดภัย

 • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยของด้านความปลอดภัย

 • Pr    จำเป็น ราคาของระบบรักษาความปลอดภัย

 • การแลกใช้    จำเป็น มูลค่าไถ่ถอนของความปลอดภัยต่อมูลค่าตามบัญชี $100

 • ความถี่    จำเป็น จํานวนครั้งในการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1 for semiannual, frequency = 2; for quarterly, frequency = 4.

 • Basis    ไม่จำเป็น ชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

 • วันที่ชําระค่าซื้อ คือวันที่ที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันที่ครบกําหนดคือวันที่ที่คูปองหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตร 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และผู้ซื้อจะซื้อในภายหลังหกเดือน วันที่ออกดอกเบี้ยจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระค่าซื้อจะเป็น 1 กรกฎาคม 2008 และวันครบกําหนดไถ่ตัวจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2038 ซึ่งอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2008 ซึ่งเป็นวันที่ออกดอกเบี้ย 30 ปี

 • Settlement, maturity, last_interest และ basis จะถูกปัดเศษให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

 • ถ้า settlement, maturity หรือ last_interest ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ODDLYIELD ก็จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า rate < 0 หรือถ้า pr ≤ 0 ฟังก์ชัน ODDLYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ODDLYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • เงื่อนไขวันที่ต้องตรงตามต่อไปนี้ มิฉะนั้น ODDLYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  maturity > settlement > last_interest

 • คำนวณ ODDLYIELD ดังนี้

  สมการ

  โดยที่:

  • Ai = จำนวนของวันค้างรับสำหรับระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในระยะเวลาไม่ปกติโดยนับไปข้างหน้าจากวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายก่อนถึงวันไถ่ถอน

  • DCi = จำนวนวันที่นับในระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ที่แบ่งด้วยความยาวของระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยจริง

  • NC = จำนวนรอบระยะเวลาของ quasi-coupon ที่อยู่ในระยะเวลาที่ไม่ปกติ ถ้าจำนวนนี้มีเศษส่วนจะปัดเศษไปที่จำนวนเต็มตัวถัดไป

  • NLi = ความยาวปกตินับเป็นวันของระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยที่ไม่ปกติ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

20/4/2551

วันที่ทำข้อตกลง

15/6/2551

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

24/12/2550

วันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย

3.75%

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

$99.875

ราคา

$100

มูลค่าไถ่ถอน

2

ความถี่เป็นแบบรายครึ่งปี

0

หลักเกณฑ์แบบ 30/360

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ODDLYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายไม่ปกติ (สั้นหรือยาว) ของพันธบัตรที่ใช้เงื่อนไขในเซลล์ A2:A10 เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน ผลลัพธ์คือ 0.04519 หรือ 4.52%

4.52%

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×