ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน OFFSET ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับการอ้างอิงไปยังช่วงที่เป็นจํานวนแถวและคอลัมน์ที่ระบุจากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ การอ้างอิงที่ส่งกลับอาจเป็นเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ก็ได้ คุณสามารถระบุจํานวนแถวและจํานวนคอลัมน์ที่จะส่งกลับได้

ไวยากรณ์

OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน OFFSET มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อ้างอิง    จำเป็น การอ้างอิงที่คุณต้องการใช้เป็นฐานของออฟเซ็ต การอ้างอิงต้องอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่อยู่ติดกัน มิฉะนั้น OFFSET จะส่งกลับ #VALUE! ค่าผิดพลาด

  • แถว    จำเป็น จํานวนแถวขึ้นหรือลงที่คุณต้องการอ้างอิงไปยังเซลล์ซ้ายบน การใช้ 5 เป็นอาร์กิวเมนต์แถวจะระบุว่าเซลล์มุมบนซ้ายในการอ้างอิงคือห้าแถวข้างใต้การอ้างอิง แถวอาจเป็นค่าบวก (ซึ่งหมายถึงอยู่ใต้การอ้างอิงเริ่มต้น) หรือเป็นค่าลบ (ซึ่งหมายถึงอยู่เหนือการอ้างอิงเริ่มต้น)

  • Cols    จำเป็น จํานวนคอลัมน์ทางซ้ายหรือขวาที่คุณต้องการอ้างอิงถึงเซลล์มุมบนซ้ายของผลลัพธ์ การใช้ 5 เป็นอาร์กิวเมนต์ cols จะระบุว่าเซลล์มุมบนซ้ายในการอ้างอิงคือห้าคอลัมน์ทางขวาของการอ้างอิง Cols อาจเป็นค่าบวก (ซึ่งหมายถึงด้านขวาของการอ้างอิงเริ่มต้น) หรือค่าลบ (ซึ่งหมายถึงด้านซ้ายของการอ้างอิงเริ่มต้น)

  • ความสูง    ไม่จำเป็น ความสูงเป็นจํานวนแถวที่คุณต้องการให้เป็นการอ้างอิงที่ส่งกลับ ความสูงต้องเป็นจํานวนบวก

  • ความกว้าง    ไม่จำเป็น ความกว้างเป็นจํานวนคอลัมน์ที่คุณต้องการให้เป็นการอ้างอิงที่ส่งกลับ ความกว้างต้องเป็นจํานวนบวก

ข้อสังเกต

  • ถ้าการอ้างอิงออฟเซตของแถวและคอลัมน์เกินขอบเขตของเวิร์กชีต ฟังก์ชัน OFFSET จะส่งกลับ #REF! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าความสูงหรือความกว้างถูกละไว้ ก็จะถือว่ามีความสูงหรือความกว้างเท่ากับการอ้างอิง

  • ฟังก์ชัน OFFSET ไม่ได้ย้ายเซลล์หรือเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก แต่จะส่งกลับเฉพาะการอ้างอิง ฟังก์ชัน OFFSET สามารถใช้กับฟังก์ชันใดๆ ที่ต้องการอาร์กิวเมนต์อ้างอิงได้ ตัวอย่างเช่น สูตร SUM(OFFSET(C2,1,2,3,1)) จะคํานวณค่าผลรวมของช่วงที่มี 3 แถวคูณ 1 คอลัมน์ ซึ่งอยู่ด้านล่าง 1 แถวและ 2 คอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ C2

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=OFFSET(D3,3,-2,1,1)

แสดงค่าในเซลล์ B6 (4)

4

=SUM(OFFSET(D3:F5,3,-2, 3, 3))

ผลรวมของช่วง B6:D8

34

=OFFSET(D3, -3, -3)

ส่งกลับข้อผิดพลาด เนื่องการอ้างอิงเป็นการอ้างอิงถึงช่วงที่ไม่อยู่บนเวิร์กชีต

#REF!

ข้อมูล

ข้อมูล

4

10

8

3

3

6

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×