ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ฟังก์ชัน OR ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางตรรกะ เพื่อระบุถ้าเงื่อนไขใดก็ตามในการทดสอบเป็น TRUE

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของการใช้งานฟังก์ชัน OR

ฟังก์ชัน OR จะส่งกลับค่าเป็น TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันใดก็ตามประเมินว่าเป็น TRUE และส่งกลับค่าเป็น FALSE ถ้าอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันทั้งหมดประเมินเป็น FALSE

การใช้งานทั่วไปอย่างหนึ่งสําหรับฟังก์ชัน OR คือการขยายประโยชน์ของฟังก์ชันอื่นๆ ที่ทําการทดสอบตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF ทําการทดสอบตรรกะ แล้วส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าการทดสอบประเมินเป็น TRUE และอีกค่าหนึ่งถ้าการทดสอบประเมินเป็น FALSE โดยการใช้ฟังก์ชัน OR เป็นอาร์กิวเมนต์ logical_test ของฟังก์ชัน IF คุณสามารถทดสอบหลายเงื่อนไขที่แตกต่างกันแทนที่จะทดสอบเพียงข้อเดียว

ไวยากรณ์

OR(ตรรกะ1, [ตรรกะ2], ...)

ไวยกรณ์ของฟังก์ชัน OR จะมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตรรกะ1

จำเป็น เงื่อนไขแรกที่คุณต้องการทดสอบที่สามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE

ตรรกะ2, ...

ไม่จำเป็น เงื่อนไขเพิ่มเติมที่คุณต้องการทดสอบซึ่งสามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE ได้สูงสุดถึง 255 เงื่อนไข

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์จะต้องสามารถหาค่าเป็นค่าตรรกะได้ เช่น TRUE หรือ FALSE หรืออยู่ใน อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีค่าตรรกะ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรืออาร์กิวเมนต์การอ้างอิงเป็นเซลล์ข้อความหรือเซลล์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้นไป

  • ถ้าช่วงที่ระบุไม่มีค่าตรรกะ ฟังก์ชัน OR จะส่งกลับ #VALUE! ค่าผิดพลาด

  • คุณสามารถใช้สูตรอาร์เรย์ OR เพื่อดูว่าค่าเกิดขึ้นในอาร์เรย์หรือไม่ เมื่อต้องการใส่สูตรอาร์เรย์ ให้กด CTRL+SHIFT+ENTER

ตัวอย่างเช่น

นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้ฟังก์ชัน OR และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF

ตัวอย่างของการใช้งานฟังก์ชัน OR ที่มีฟังก์ชัน IF

สูตร

คำอธิบาย

=OR(A2>1,A2<100)

แสดงเป็น TRUE ถ้า A2 มีค่ามากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็น FALSE

=IF(OR(A2>1,A2<100),A3,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A3 ถ้าค่ามีค่ามากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ “ค่าอยู่นอกช่วง”

=IF(OR(A2<0,A2>50),A2,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A2 ถ้าค่าน้อยกว่า 0 หรือมากกว่า 50 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ

การคำนวณค่าคอมมิชชันของยอดขาย

นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไปที่เราจำเป็นต้องคำนวณว่าพนักงานขายผ่านเกณฑ์สำหรับค่าคอมมิชชันหรือไม่โดยใช้ฟังก์ชัน IF และ OR

ตัวอย่างของการใช้งานฟังก์ชัน IF และ OR เพื่อคำนวนค่าคอมมิชชันของยอดขาย
  • =IF(OR(B14>=$B$4,C14>=$B$5),B14*$B$6,0) คือ ถ้า ถ้ายอดขายทั้งหมดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของยอดขาย หรือ บัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของบัญชี จากนั้นคูณยอดขายทั้งหมดด้วย % ของค่าคอมมิชชัน นอกเหนือจากนั้นให้คืนค่าเป็น 0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ: ฟังก์ชัน
IF ขั้นสูงเรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันที่ซ้อนกันในสูตร
ฟังก์ชัน
IFฟังก์ชัน
ANDฟังก์ชัน
NOTภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตร
ที่ใช้งานไม่ได้ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel
ฟังก์ชันทางตรรกะ (การอ้างอิง)
ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลําดับตามตัวอักษร)
ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×