ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ฟังก์ชัน OR ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางตรรกะ เพื่อระบุถ้าเงื่อนไขใดก็ตามในการทดสอบเป็น TRUE

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของการใช้งานฟังก์ชัน OR

ฟังก์ชัน OR จะส่งกลับค่าเป็น TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันใดก็ตามประเมินว่าเป็น TRUE และส่งกลับค่าเป็น FALSE ถ้าอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันทั้งหมดประเมินเป็น FALSE

หนึ่งในการใช้งานทั่วไปของฟังก์ชัน OR คือเพื่อขยายประโยชน์การใช้งานของฟังก์ชันอื่นๆ ที่ทดสอบทางตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF จะ ทดสอบตรรกะ แล้วส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าการทดสอบเป็น TRUE และส่งกลับค่าอีกค่าหนึ่งถ้าการทดสอบประเมินเป็น FALSE โดยใช้ฟังก์ชัน OR เป็นอาร์กิวเมนต์ logical_testของฟังก์ชัน IF คุณสามารถทดสอบเงื่อนไขต่างๆ ได้มากมายแทนที่จะทดสอบเพียงหนึ่งเงื่อนไข

ไวยากรณ์

OR(ตรรกะ1, [ตรรกะ2], ...)

ไวยกรณ์ของฟังก์ชัน OR จะมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตรรกะ1

จำเป็น เงื่อนไขแรกที่คุณต้องการทดสอบซึ่งสามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE

ตรรกะ2, ...

ไม่จำเป็น เงื่อนไขเพิ่มเติมที่คุณต้องการทดสอบซึ่งสามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE ได้สูงสุด 255 เงื่อนไข

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์จะต้องสามารถหาค่าเป็นค่าตรรกะได้ เช่น TRUE หรือ FALSE หรืออยู่ใน อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีค่าตรรกะ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรืออาร์กิวเมนต์การอ้างอิงเป็นเซลล์ข้อความหรือเซลล์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้นไป

  • ถ้าช่วงที่ระบุมีค่าตรรกะไม่ส่งกลับ OR จะ#VALUE! ค่าผิดพลาด

  • คุณสามารถใช้สูตรอาร์เรย์ OR เพื่อดูว่าค่าเกิดขึ้นในอาร์เรย์หรือไม่ เมื่อต้องการใส่สูตรอาร์เรย์ ให้กด CTRL+SHIFT+ENTER

ตัวอย่างเช่น

นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้ฟังก์ชัน OR และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF

ตัวอย่างของการใช้งานฟังก์ชัน OR ที่มีฟังก์ชัน IF

สูตร

คำอธิบาย

=OR(A2>1,A2<100)

แสดงเป็น TRUE ถ้า A2 มีค่ามากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็น FALSE

=IF(OR(A2>1,A2<100),A3,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A3 ถ้าค่ามีค่ามากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ “ค่าอยู่นอกช่วง”

=IF(OR(A2<0,A2>50),A2,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A2 ถ้าค่าน้อยกว่า 0 หรือมากกว่า 50 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ

การคำนวณค่าคอมมิชชันของยอดขาย

นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไปที่เราจำเป็นต้องคำนวณว่าพนักงานขายผ่านเกณฑ์สำหรับค่าคอมมิชชันหรือไม่โดยใช้ฟังก์ชัน IF และ OR

ตัวอย่างของการใช้งานฟังก์ชัน IF และ OR เพื่อคำนวนค่าคอมมิชชันของยอดขาย
  • =IF(OR(B14>=$B$4,C14>=$B$5),B14*$B$6,0) คือ ถ้า ถ้ายอดขายทั้งหมดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของยอดขาย หรือ บัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของบัญชี จากนั้นคูณยอดขายทั้งหมดด้วย % ของค่าคอมมิชชัน นอกเหนือจากนั้นให้คืนค่าเป็น 0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง
เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันที่ซ้อนกันในสูตร
ฟังก์ชัน IF
ฟังก์ชัน AND
NOT (ฟังก์ชัน NOT)
ภาพรวมของสูตรในExcel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้
ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel
ฟังก์ชันทางตรรกะ (การอ้างอิง)
Excel (เรียงล้่างตามตัวอักษร)
Excelฟังก์ชัน (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×