ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน PDURATION ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนงวดที่จำเป็นสำหรับการลงทุนให้ขยายขีดความสามารถให้ถึงค่าที่ระบุ

ไวยากรณ์

PDURATION(rate, pv, fv)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PDURATION มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อัตรา    จำเป็น Rate คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด

  • Pv    จำเป็น Pv คือมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน

  • Fv    จำเป็น Fv คือมูลค่าในอนาคตของการลงทุนที่ต้องการ

PDURATION ใช้สมการต่อไปนี้ ซึ่ง specifiedValue เท่ากับ fv และ currentValue เท่ากับ pv:

สมการ PDURATION

ข้อสังเกต

  • PDURATION ต้องการให้อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็นค่าบวก

  • ถ้าค่าอาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน PDURATION จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ได้ใช้ชนิดข้อมูลที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน PDURATION จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PDURATION(2.5%,2000,2200)

จำนวนปีที่ใช้สำหรับสำหรับเงินลงทุน $2,000 ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี เพื่อให้ได้เงิน $2,200 (3.86 ปี)

3.86

=PDURATION(0.025/12,1000,1200)

จำนวนเดือนที่ใช้สำหรับเงินลงทุน $1,000 ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี เพื่อให้ได้เงิน $1,200 (87.6 เดือน)

87.6

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×