ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงปิด 0..1

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสร้างขีดกําหนดการยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตัดสินใจว่าจะทดสอบผู้สมัครที่มีคะแนนสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90

ไวยากรณ์

PERCENTILE.INC(array,k)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PERCENTILE.INC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อาร์เรย์     จำเป็น อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลที่กําหนดยืนสัมพัทธ์

  • K     จำเป็น ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 0..1

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์เรย์ว่างเปล่า ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า K ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า k < 0 หรือถ้า k > 1 ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า k ไม่ใช่ผลคูณของ 1/(n - 1) ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC จะเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

1

3

2

4

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=PERCENTILE.INC(A2:A5,0.3)

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 30 ของรายการในช่วง A2:A5

1.9

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×