ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ไวยากรณ์

PERCENTRANK.EXC(array,x,[significance])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อาร์เรย์     จำเป็น อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลที่มีค่าตัวเลขซึ่งกําหนดยืนสัมพัทธ์

  • X     จำเป็น ค่าที่คุณต้องการทราบอันดับ

  • Significance     ไม่จำเป็น ค่าที่ระบุจํานวนเลขนัยสําคัญของค่าเปอร์เซ็นต์ที่ส่งกลับ ถ้าไม่ใส่ค่าไว้ PERCENTRANK EXC ใช้สามหลัก (0.xxx)

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์เรย์ว่างเปล่า ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า significance < 1 ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x ไม่ตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในอาร์เรย์ ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC จะเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อส่งกลับค่าลำดับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

1

2

3

6

6

6

7

8

9

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10, 7)

ส่งกลับอันดับของค่า 7 จากอาร์เรย์ที่อยู่ใน A2:A10

0.7

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10,5.43)

ส่งกลับอันดับของค่า 5.43 ในอาร์เรย์เดียวกัน

0.381

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10,5.43,1)

ส่งกลับอันดับของค่า 5.43 ในอาร์เรย์เดียวกัน โดยแสดงเพียง 1 เลขนัยสำคัญในผลลัพธ์ (ค่าเริ่มต้นคือ 3)

0.3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×