ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

PERCENTRANK.EXC (ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC)

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ไวยากรณ์

PERCENTRANK.EXC(array,x,[significance])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คือ อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลที่มีค่าตัวเลขซึ่งกำหนดตำแหน่งสัมพัทธ์

  • X    (ต้องระบุ) คือ ค่าที่คุณต้องการทราบอันดับ

  • Significance    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ ค่าที่ระบุจำนวนเลขนัยสำคัญสำหรับค่าเปอร์เซ็นต์ที่ส่งกลับ ถ้าไม่ระบุแล้ว PERCENTRANK.EXC จะใช้สามหลัก (0.xxx)

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์เรย์ว่างเปล่า ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า significance < 1 ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x ไม่ตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในอาร์เรย์ ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC จะเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อส่งกลับค่าลำดับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

1

2

3

6

6

6

7

8

9

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10, 7)

ส่งกลับอันดับของค่า 7 จากอาร์เรย์ที่อยู่ใน A2:A10

0.7

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10,5.43)

ส่งกลับอันดับของค่า 5.43 ในอาร์เรย์เดียวกัน

0.381

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10,5.43,1)

ส่งกลับอันดับของค่า 5.43 ในอาร์เรย์เดียวกัน โดยแสดงเพียง 1 เลขนัยสำคัญในผลลัพธ์ (ค่าเริ่มต้นคือ 3)

0.3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×