ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

PERCENTRANK.INC (ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC)

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้เพื่อประเมินตำแหน่งสัมพัทธ์ของค่าภายในชุดข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC เพื่อประเมินตำแหน่งของคะแนนความถนัดจากคะแนนสอบทั้งหมดได้

ไวยากรณ์

PERCENTRANK.INC(array,x,[significance])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คือ อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลที่มีค่าตัวเลขซึ่งกำหนดตำแหน่งสัมพัทธ์

  • X    (ต้องระบุ) คือ ค่าที่คุณต้องการทราบอันดับ

  • Significance    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ ค่าที่ระบุจำนวนเลขนัยสำคัญสำหรับค่าเปอร์เซ็นต์ที่ส่งกลับ ถ้าไม่ระบุแล้ว PERCENTRANK.INC จะใช้สามหลัก (0.xxx)

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์เรย์ว่างเปล่า ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า significance < 1 ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x ไม่ตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในอาร์เรย์ ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC จะเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อส่งกลับค่าลำดับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

1.3

1.2

11

8

4

3

2

1

1

1

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PERCENTRANK.INC(A2:A11,2)

เปอร์เซ็นต์ลำดับที่ของเลข 2 ในช่วง A2:A11 (0.333 เนื่องจากมี 3 ค่าในชุดที่น้อยกว่า 2 และมี 6 ค่าที่มากกว่า 2; 3/(3+6)=0.333)

0.333

=PERCENTRANK.INC(A2:A11,4)

เปอร์เซ็นต์ลำดับที่ของเลข 4 ในช่วง A2:A11

0.555

=PERCENTRANK.INC(A2:A11,8)

เปอร์เซ็นต์ลำดับที่ของเลข 8 ในช่วง A2:A11

0.666

=PERCENTRANK.INC(A2:A11,5)

เปอร์เซ็นต์ลำดับที่ของเลข 5 ในช่วง A2:A11 (0.583 หนึ่งในสี่ระหว่าง PERCENTRANK.INC ของ 4 และ PERCENTRANK.INC ของ 8)

0.583

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×