ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

PERMUT (ฟังก์ชัน PERMUT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน PERMUT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนดซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุเหล่านั้น วิธีการเรียงสับเปลี่ยนคือชุดหรือชุดย่อยใดๆ ของวัตถุหรือเหตุการณ์ที่ลำดับภายในมีนัยสำคัญ วิธีการเรียงสับเปลี่ยนแตกต่างจากการจัดหมู่ตรงที่ลำดับภายในไม่มีนัยสำคัญ ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการคำนวณความน่าจะเป็นที่มีลักษณะเหมือนลอตเตอรี่

ไวยากรณ์

PERMUT(number, number_chosen)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PERMUT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือ จำนวนเต็มที่อธิบายจำนวนวัตถุ

  • Number_chosen    (ต้องระบุ) คือ จำนวนเต็มที่อธิบายจำนวนวัตถุในการเรียงสับเปลี่ยนแต่ละวิธี

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ทั้งสองจะถูกปัดให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า number หรือ number_chosen ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน PERMUT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า number ≤ 0 หรือถ้า number_chosen < 0 ฟังก์ชัน PERMUT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า number < number_chosen ฟังก์ชัน PERMUT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการสำหรับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

100

จำนวนวัตถุ

3

จำนวนวัตถุในแต่ละการเรียงสับเปลี่ยน

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=PERMUT(A2,A3)

วิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ระบุใน A2:A3

970200

=PERMUT(3,2)

วิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้สำหรับกลุ่มที่มี 3 วัตถุโดยมี 2 วัตถุถูกเลือกไว้

6

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×