ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน PERMUT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจํานวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจํานวนวัตถุที่กําหนดซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุจํานวนหนึ่ง วิธีการเรียงสับเปลี่ยนคือชุดหรือชุดย่อยของวัตถุหรือเหตุการณ์ที่ลําดับภายในมีความสําคัญ วิธีการเรียงสับเปลี่ยนจะแตกต่างจากการรวมกันซึ่งลําดับภายในไม่สําคัญ ใช้ฟังก์ชันนี้สําหรับการคํานวณความน่าจะเป็นแบบลอตเตอรี

ไวยากรณ์

PERMUT(number, number_chosen)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PERMUT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนเต็มที่อธิบายจํานวนวัตถุ

  • Number_chosen    จำเป็น จํานวนเต็มที่อธิบายจํานวนวัตถุในการเรียงสับเปลี่ยนแต่ละวิธี

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ทั้งสองจะถูกปัดให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า number หรือ number_chosen ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน PERMUT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า number ≤ 0 หรือถ้า number_chosen < 0 ฟังก์ชัน PERMUT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า number < number_chosen ฟังก์ชัน PERMUT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการสำหรับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

100

จำนวนวัตถุ

3

จำนวนวัตถุในแต่ละการเรียงสับเปลี่ยน

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=PERMUT(A2,A3)

วิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ระบุใน A2:A3

970200

=PERMUT(3,2)

วิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้สำหรับกลุ่มที่มี 3 วัตถุโดยมี 2 วัตถุถูกเลือกไว้

6

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×