ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

POWER (ฟังก์ชัน POWER)

ส่งกลับผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

ไวยากรณ์

POWER(number,power)

Number     เป็นเลขฐาน อาจเป็นจำนวนจริงใดๆ ก็ได้

power     คือเลขชี้กำลังของเลขฐาน

ข้อสังเกต

ตัวดำเนินการ "^" สามารถใช้แทน POWER เพื่อระบุให้รู้ว่าเลขฐานยกกำลังเท่าไร เช่น 5^2

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=POWER(5,2)

5 ยกกำลัง 2 (25)

=POWER(98.6,3.2)

98.6 ยกกำลัง 3.2 (2401077)

=POWER(4,5/4)

4 ยกกำลัง 5/4 (5.656854)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×