ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

PPMT (ฟังก์ชัน PPMT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน PPMT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวดของการลงทุนโดยคำนวณจากการชำระเงินคงที่ตามเวลา และอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

หมายเหตุ: สำหรับคำอธิบายที่ครบถ้วนของอาร์กิวเมนต์ใน PPMT ให้ดูฟังก์ชัน PV

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PPMT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Rate    (ต้องระบุ) คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด

  • Per    (ต้องระบุ) ระบุงวด และจะต้องอยู่ในช่วง 1 ถึง nper

  • Nper    (ต้องระบุ) คือจำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงินรายปี

  • Pv    (ต้องระบุ) มูลค่าในปัจจุบัน คือจำนวนรวมของมูลค่าของการชำระเงินในอนาคตทั้งหมดในปัจจุบัน

  • Fv    (ระบุหรือไม่ก็ได้) มูลค่าอนาคต หรือจำนวนเงินที่คุณต้องการให้คงเหลือหลังจากชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้า fv ไม่ได้ใส่ค่าอะไรไว้ ค่านี้จะเป็น 0 (ศูนย์) ซึ่งเท่ากับว่ามูลค่าในอนาคตของเงินกู้เท่ากับ 0

  • Type    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลข 0 หรือ 1 และใช้ระบุวันครบกำหนดชำระเงิน

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0 หรือไม่นับ

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า rate และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน เป็นเวลา 4 ปี ด้วยดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ให้ใช้ 12%/12 เป็นค่า rate และใช้ 4*12 เป็นค่า nper ถ้าคุณผ่อนชำระหนี้ก้อนนี้เป็นรายปี ให้ใช้ 12% เป็นค่า rate และ 4 เป็นค่า nper

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

10%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

2

จำนวนปีที่ต้องผ่อนชำระ

$2,000.00

จำนวนเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PPMT(A2/12, 1, A3*12, A4)

จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในเดือนที่ 1 ของการกู้

($75.62)

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

8%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

10

จำนวนปีที่ต้องผ่อนชำระ

$200,000.00

จำนวนเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์แบบทันที

=PPMT(A11, A12, 10, A13)

จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในปีที่ 10 ของการกู้

($27,598.05)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×