ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ไวยากรณ์ของ PROB  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจํากัด ถ้าไม่ได้ใส่ upper_limit ให้ส่งกลับความน่าจะเป็นที่ค่าใน x_range เท่ากับ lower_limit

ไวยากรณ์

PROB(x_range, prob_range, [lower_limit], [upper_limit])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PROB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X_range    จำเป็น ช่วงของค่าตัวเลข x ที่มีความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กัน

  • Prob_range    จำเป็น ชุดของความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับค่าใน x_range

  • Lower_limit    ไม่จำเป็น ขีดจํากัดล่างของค่าที่คุณต้องการหาความน่าจะเป็น

  • Upper_limit    ไม่จำเป็น ขีดจํากัดบนที่เลือกกําหนดได้ของค่าที่คุณต้องการหาความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

  • ถ้าค่าใดๆ ใน prob_range ≤ 0 หรือถ้าค่าใดๆ ใน prob_range > 1 แล้ว PROB จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าผลรวมของค่าต่างๆ ใน prob_range มีค่าไม่เท่ากับ 1 แล้ว PROB จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า upper_limit ไม่ใส่ค่าอะไรไว้ PROB จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่เท่ากับ lower_limit

  • ถ้า x_range และ prob_range มีจำนวนจุดข้อมูลที่ไม่เท่ากัน PROB จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

ค่าของ x

ความน่าจะเป็น

0

0.2

1

0.3

2

0.1

3

0.4

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PROB(A3:A6,B3:B6,2)

ความน่าจะเป็นที่ x เป็น 2

0.1

=PROB(A3:A6,B3:B6,1,3)

ความน่าจะเป็นที่ x อยู่ระหว่าง 1 และ 3

0.8

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×