ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

PROB (ฟังก์ชัน PROB)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการการใช้งาน PROB  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด ถ้า upper _ limit ไม่ได้ใส่ค่าอะไรไว้ จะส่งกลับความน่าจะเป็นที่ค่าใน x _ range เท่ากับ lower_limit

ไวยากรณ์

PROB(x_range, prob_range, [lower_limit], [upper_limit])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PROB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X_range    (ต้องระบุ) คือ ช่วงของค่าตัวเลข x ซึ่งมีความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กัน

  • Prob_range    (ต้องระบุ) คือ ชุดของความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับค่าใน x_range

  • Lower_limit    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ ขอบเขตล่างของค่าที่คุณต้องการหาความน่าจะเป็น

  • Upper_limit    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ ขอบเขตบนของค่าที่คุณต้องการหาความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

  • ถ้าค่าใดๆ ใน prob_range ≤ 0 หรือถ้าค่าใดๆ ใน prob_range > 1 แล้ว PROB จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าผลรวมของค่าต่างๆ ใน prob_range มีค่าไม่เท่ากับ 1 แล้ว PROB จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า upper_limit ไม่ใส่ค่าอะไรไว้ PROB จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่เท่ากับ lower_limit

  • ถ้า x_range และ prob_range มีจำนวนจุดข้อมูลที่ไม่เท่ากัน PROB จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

ค่าของ x

ความน่าจะเป็น

0

0.2

1

0.3

2

0.1

3

0.4

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=PROB(A3:A6,B3:B6,2)

ความน่าจะเป็นที่ x เป็น 2

0.1

=PROB(A3:A6,B3:B6,1,3)

ความน่าจะเป็นที่ x อยู่ระหว่าง 1 และ 3

0.8

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×