PROPER (ฟังก์ชัน PROPER)

ทำอักษรตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และทำอักษรอื่นที่ต่อหลังอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรในสตริงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย แปลงอักษรอื่นทั้งหมดในสตริงข้อความให้เป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก

ไวยากรณ์

PROPER(text)

text     คือข้อความที่กำกับด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ หรือสูตรที่ส่งกลับค่าข้อความ หรือการอ้างอิงคอลัมน์ที่มีข้อความที่คุณต้องการทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=PROPER("this is a TITLE")

อักษรขึ้นต้นของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็ก (This Is A Title)

=PROPER("2-cent's worth")

อักษรขึ้นต้นของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (2-Cent'S Worth)

=PROPER("76BudGet")

อักษรขึ้นต้นของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็ก (76Budget)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×