ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากช่วงเปิด 0..1

ไวยากรณ์

QUARTILE.EXC(array,quart)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน QUARTILE.EXC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คือ อาร์เรย์หรือช่วงเซลล์ของค่าตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าควอร์ไทล์

  • Quart    (ต้องระบุ) ระบุว่าจะส่งกลับค่าใด

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์เรย์ว่างเปล่า ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า quart ไม่ใช่จำนวนเต็มก็จะปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า quart ≤ 0 หรือถ้า quart ≤ 4 ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน MIN, MEDIAN และ MAX จะส่งกลับค่าเดียวกับ QUARTILE.EXC เมื่อ quart เท่ากับ 0 (ศูนย์) 2 และ 4 ตามลำดับ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

6

7

15

36

39

40

41

42

43

47

49

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=QUARTILE.EXC(A2:A12,1)

หาตำแหน่งของควอร์ไทล์แรก (15)

15

=QUARTILE.EXC(A2:A12,3)

หาตำแหน่งของควอร์ไทล์ที่สาม (43)

43

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×