ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากช่วงปิด 0..1

ควอร์ไทล์มักจะใช้ในการขายและข้อมูลการสํารวจเพื่อแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ QUARTILE ได้ INC เพื่อหารายได้สูงสุด 25 เปอร์เซ็นต์ในประชากร

ไวยากรณ์

QUARTILE.INC(array,quart)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน QUARTILE.INC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อาร์ เรย์     จำเป็น อาร์เรย์หรือช่วงเซลล์ของค่าตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าควอร์ไทล์

  • ควอร์ท (Quart)     จำเป็น บ่งชี้ว่าจะส่งคืนค่าใด

พารามิเตอร์

ถ้า quart เท่ากับ

QUARTILE.INC จะส่งกลับค่า

0

ค่าน้อยที่สุด

1

ควอร์ไทล์แรก (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25)

2

ค่ามัธยฐาน (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50)

3

ควอร์ไทล์ที่สาม (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75)

4

ค่ามากที่สุด

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์เรย์ว่างเปล่า ฟังก์ชัน QUARTILE.INC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า quart ไม่ใช่จำนวนเต็มก็จะปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า quart < 0 หรือถ้า quart > 4 ฟังก์ชัน QUARTILE.INC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน MIN, MEDIAN และ MAX จะส่งกลับค่าเดียวกับ QUARTILE.INC เมื่อ quart เท่ากับ 0 (ศูนย์) 2 และ 4 ตามลำดับ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

1

2

4

7

8

9

10

1.2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=QUARTILE.INC(A2:A9,1)

ควอร์ไทล์แรก (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25) ของข้อมูลข้างบน (3.5)

3.5

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×