ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RAND ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

RAND ส่งกลับจํานวนจริงแบบสุ่มที่แจกแบบเท่าๆ กันที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 1 จํานวนจริงแบบสุ่มใหม่จะถูกส่งกลับทุกครั้งที่เวิร์กชีตถูกคํานวณ

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Excel 2010 เป็นต้นมา Excel ได้ใช้ อัลกอริทึม Mersenne Twister (MT19937) เพื่อสร้างหมายเลขสุ่ม 

ไวยากรณ์

RAND

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RAND ไม่มีอาร์กิวเมนต์

ข้อสังเกต

  • เมื่อต้องการสร้างเลขจำนวนจริงแบบสุ่มระหว่าง a และ b ให้ใช้

=RAND()*(b-a)+a

  • ถ้าคุณต้องการใช้ RAND เพื่อสร้างตัวเลขแบบสุ่ม แต่ไม่ต้องการให้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เซลล์ถูกคํานวณ คุณสามารถใส่ =RAND() ในแถบสูตร แล้วกด F9 เพื่อเปลี่ยนสูตรเป็นตัวเลขสุ่มได้ สูตรจะคํานวณและช่วยให้คุณมีแค่ค่า

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กดF2แล้วกดEnter คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้ ถ้าต้องการ

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=RAND()

จํานวนสุ่มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 1

เปลี่ยนตาม

=RAND()*100

จํานวนสุ่มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 100

แตกต่าง

=INT(RAND()*100)

จํานวนเต็มแบบสุ่มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 100

แตกต่าง

หมายเหตุ: เมื่อเวิร์กชีตถูกคิดใหม่โดยการใส่สูตรหรือข้อมูลในเซลล์อื่น หรือโดยการหาค่าใหม่ด้วยตนเอง (กด F9)ตัวเลขสุ่มใหม่จะถูกสร้างขึ้นจากสูตรใดๆ ที่ใช้ฟังก์ชัน RAND

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

อัลกอริทึม Mersenne Twister

RANDBETWEEN (ฟังก์ชัน RANDBETWEEN)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×