ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

RANK.AVG (ฟังก์ชัน RANK.AVG)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RANK.AVG ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในรายการตัวเลข: ขนาดของตัวเลขจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ ถ้ามีตัวเลขมากกว่าหนึ่งตัวที่มีลำดับเดียวกัน จะส่งกลับค่าลำดับเฉลี่ย

ไวยากรณ์

RANK.AVG(number,ref,[order])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RANK.AVG มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือ ตัวเลขที่มีลำดับที่คุณต้องการค้นหา

  • Ref    (ต้องระบุ) คือ อาร์เรย์ของรายการตัวเลขหรือการอ้างอิงถึงรายการตัวเลข ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขใน ref จะถูกละไว้

  • Order    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ จำนวนที่ระบุว่าจะจัดลำดับตัวเลขอย่างไร

ข้อสังเกต

  • ถ้า order เป็น 0 (ศูนย์) หรือละไว้ Excel จะจัดลำดับ number โดยถือว่า ref เป็นรายการที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

  • ถ้า order เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ Excel จะจัดลำดับ number โดยถือว่า ref เป็นรายการที่เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

วัน

อุณหภูมิ (F)

1/7/2554

89

2/7/2554

88

3/7/2554

92

4/7/2554

101

5/7/2554

94

6/7/2554

97

7/7/2554

95

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=RANK.AVG(94,B2:B8)

ค้นหาอันดับ (ตำแหน่ง) ของค่า 94 ในเซลล์ที่อยู่ในช่วง B2:B8 ในกรณีนี้ เมื่ออุณหภูมิถึง 94 วันที่ 5/7/54 คือวันที่ร้อนที่สุดลำดับที่สี่ของจำนวนวันที่แสดงรายการ

4

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×