ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

REPT (ฟังก์ชัน REPT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการการใช้งาน REPT  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ ใช้ REPT เพื่อเติมเซลล์หนึ่งด้วยสตริงข้อความที่ทำซ้ำตามจำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

REPT(text, number_times)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน REPT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Text    (ต้องระบุ) คือข้อความที่คุณต้องการทำซ้ำ

  • Number_times    (ต้องระบุ) คือจำนวนบวกซึ่งระบุจำนวนครั้งที่จะทำซ้ำข้อความ

ข้อสังเกต

  • ถ้า number_times เป็น 0 (ศูนย์) ฟังก์ชัน REPT จะส่งกลับ "" (ไม่มีข้อความ)

  • ถ้า number_times ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน REPT จะยาวได้ไม่เกิน 32,767 ตัวอักษร มิฉะนั้น REPT จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=REPT("*-", 3)

แสดงเครื่องหมายดอกจันและเส้นประ (*-) 3 ครั้ง

*-*-*-

=REPT("-",10)

แสดงเส้นประ (-) 10 ครั้ง

----------

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×