ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RIGHT และ RIGHTB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

RIGHT ส่งกลับอักขระสุดท้ายจำนวนหนึ่งในสตริงข้อความ ตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

RIGHTB ส่งกลับอักขระสุดท้ายจำนวนหนึ่งในสตริงข้อความ ตามจำนวนจำนวนไบต์ที่คุณระบุ

สิ่งสำคัญ: 

 • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

 • RIGHT มีไว้สําหรับใช้กับภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์เดี่ยว (SBCS) ในขณะที่ RIGHTB มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์คู่ (DBCS) การตั้งค่าภาษาเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีผลต่อค่าที่ส่งกลับด้วยวิธีต่อไปนี้

 • RIGHT จะนับอักขระแต่ละตัวเป็น 1 เสมอ ไม่ว่าอักขระตัวนั้นจะเป็นแบบไบต์เดี่ยวหรือไบต์คู่ก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

 • RIGHTB จะนับอักขระแบบไบต์คู่แต่ละตัวเป็น 2 เมื่อคุณเปิดใช้งานการแก้ไขภาษาที่สนับสนุน DBCS แล้วตั้งค่าเป็นภาษาเริ่มต้น มิฉะนั้น RIGHTB จะนับอักขระแต่ละตัวเป็น 1

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นรวมทั้งญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

RIGHT(text,[num_chars])

RIGHTB(text,[num_bytes])

ฟังก์ชัน RIGHT และ RIGHTB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

 • ข้อความ    จำเป็น สตริงข้อความที่มีอักขระที่คุณต้องการแยก

 • Num_chars    ไม่จำเป็น ระบุจํานวนอักขระที่คุณต้องการให้ RIGHT แยกออกมา

  • num_chars ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์

  • ถ้า num_chars มากกว่าความยาวของข้อความ RIGHT จะส่งกลับข้อความทั้งหมด

  • ถ้า num_chars ถูกละไว้ จะถือว่าเป็น 1

 • Num_bytes    ไม่จำเป็น ระบุจํานวนอักขระที่คุณต้องการให้ RIGHTB แยกออกมา โดยยึดตามไบต์

  • Num_bytes ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์

  • ถ้า num_bytes มากกว่าความยาวของข้อความ RIGHT จะส่งกลับข้อความทั้งหมด

  • ถ้าไม่ใส่ค่า num_bytes จะถือว่าเป็น 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

Sale Price

Stock Number

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=RIGHT(A2,5)

อักขระ 5 ตัวท้ายของสตริงแรก (Price)

Price

=RIGHT(A3)

อักขระตัวสุดท้ายของสตริงที่สอง (r)

r

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×