ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ROWS ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนแถวในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

ไวยากรณ์

ROWS(array)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ROWS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อาร์เรย์    จำเป็น อาร์เรย์ อาร์เรย์ สูตรอาร์เรย์ หรือการอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการหาจํานวนแถว

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ROWS(C1:E4)

จำนวนของแถวในการอ้างอิง

4

=ROWS({1,2,3;4,5,6})

จำนวนของแถวในค่าคงที่อาร์เรย์

2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×