ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RRI ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าสำหรับการเติบโตของการลงทุน

ไวยากรณ์

RRI(nper, pv, fv)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RRI มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Nper    จำเป็น Nper คือจํานวนงวดสําหรับการลงทุน

  • Pv    จำเป็น Pv คือมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน

  • Fv    จำเป็น Fv คือมูลค่าในอนาคตของการลงทุน

RRI ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด Nper (จำนวนงวด) Pv (มูลค่าในปัจจุบัน) และ Fv (มูลค่าในอนาคต) จากการคำนวณโดยใช้สมการต่อไปนี้

สมการ RRI

ข้อสังเกต

  • ถ้าค่าอาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน RRI จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ได้ใช้ชนิดข้อมูลที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน RRI จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=RRI(96,10000,11000)

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าสำหรับการเติบโตของการลงทุนจำนวน $10,000 ที่มีค่าในอนาคต $11,000 เป็นเวลา 8 ปี (0.012 หรือ 1.2%)

0.0009933

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×