ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

RTD (ฟังก์ชัน RTD)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RTD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

รับข้อมูลแบบเวลาจริงจากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation

ไวยากรณ์

RTD(ProgID, server, topic1, [topic2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RTD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

  • ProgID    (ต้องระบุ) คือชื่อ ProgID ของ Add-in COM Automation ที่ลงทะเบียนซึ่งติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศกำกับชื่อนั้น

  • server    (ต้องระบุ) คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ Add-in ควรจะทำงาน ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมทำงานเฉพาะในเครื่อง ให้ปล่อยอาร์กิวเมนต์ให้ว่างไว้ ถ้ามีเซิร์ฟเวอร์ ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ ("") กำกับชื่อเซิร์ฟเวอร์ เมื่อใช้ RTD ภายใน Visual Basic for Applications (VBA) จะต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศคู่หรือคุณสมบัติ NullString ของ VBA ให้กับเซิร์ฟเวอร์ แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะทำงานเฉพาะในเครื่องที่ใช้งานอยู่ก็ตาม

  • Topic1, topic2, ...    จำเป็นต้องมี Topic1 ส่วนหัวข้อย่อยสามารถเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่ พารามิเตอร์ 1 ถึง 253 เป็นตัวที่ใช้แทนข้อมูลตามเวลาจริงซึ่งไม่ซ้ำกัน

ข้อสังเกต

  • จะต้องสร้างและลงทะเบียน RTD COM Automation Add-in บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลในเวลาจริง คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในเซลล์เมื่อคุณพยายามจะใช้ฟังก์ชัน RTD

  • เมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งโปรแกรมให้อัปเดทผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากฟังก์ชันอื่น สูตรต่างๆ ของ RTD จะเปลี่ยนเมื่อ Microsoft Excel อยู่ในโหมดคำนวณอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผล ลัพธ์

=RTD("mycomaddin.progid",,"Server_name","Price")

ข้อมูลในเวลาจริงที่รับจากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation

#NAME?

หมายเหตุ

จะต้องสร้างและลงทะเบียน RTD COM Automation Add-in บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลในเวลาจริง ฟังก์ชัน RTD จะส่งกลับ #NAME? เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดในเซลล์เมื่อคุณพยายามใช้ฟังก์ชัน RTD

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×