ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RTD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

รับข้อมูลแบบเวลาจริงจากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation

ไวยากรณ์

RTD(ProgID, server, topic1, [topic2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RTD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

  • ProgID    จำเป็น ชื่อของ ProgID ของ COM Automation ที่ลงทะเบียน Add-in ที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ ใส่ชื่อในเครื่องหมายอัญประกาศ

  • เซิร์ฟเวอร์    จำเป็น ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ Add-in ควรถูกเรียกใช้ ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมจะเรียกใช้ภายในเครื่อง ให้ปล่อยอาร์กิวเมนต์ว่างไว้ มิฉะนั้น ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ ("") รอบชื่อเซิร์ฟเวอร์ เมื่อใช้ RTD ภายใน Visual Basic for Applications (VBA) ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่หรือคุณสมบัติNullStringของ VBA กับเซิร์ฟเวอร์ แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะเรียกใช้ภายในเครื่อง

  • หัวข้อ1, หัวข้อ2, ...    ต้องระบุ Topic1 หัวข้อถัดไปจะใส่หรือไม่ก็ได้ พารามิเตอร์ 1 ถึง 253 ที่รวมเข้าด้วยกันจะแสดงส่วนของข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ไม่เหมือนใคร

ข้อสังเกต

  • จะต้องสร้างและลงทะเบียน RTD COM Automation Add-in บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลในเวลาจริง คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในเซลล์เมื่อคุณพยายามใช้ฟังก์ชัน RTD

  • เมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งโปรแกรมให้อัปเดทผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากฟังก์ชันอื่น สูตรต่างๆ ของ RTD จะเปลี่ยนเมื่อ Microsoft Excel อยู่ในโหมดคำนวณอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=RTD("mycomaddin.progid",,"Server_name","Price")

ข้อมูลในเวลาจริงที่รับจากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation

#NAME?

หมายเหตุ

จะต้องสร้างและลงทะเบียน RTD COM Automation Add-in บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลในเวลาจริง ฟังก์ชัน RTD จะ#NAMEหรือไม่ ในเซลล์เมื่อคุณพยายามใช้ฟังก์ชัน RTD

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×