ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

SECOND (ฟังก์ชัน SECOND)

ส่งกลับค่าวินาที เป็นเลขจำนวนเต็มในช่วง 0 (ศูนย์) ถึง 59 ค่านี้จะได้จากเลขลำดับที่ระบุ

ไวยากรณ์

SECOND(serial_number)

serial_number     คือเวลาที่มีวินาทีที่คุณต้องการค้นหา เวลาอาจถูกป้อนเป็นสตริงข้อความภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "6:45 PM") เป็นตัวเลขทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 0.78125 ซึ่งแทนเวลา 6:45 PM) หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่น (ตัวอย่างเช่น TIMEVALUE("6:45 PM"))

ข้อสังเกต

ค่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของค่าวันที่และถูกแทนด้วยตัวเลขทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 12:00 PM จะถูกแสดงเป็น 0.5 เนื่องจากเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวัน)

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SECOND("4:48:18 PM")

จำนวนวินาทีในเวลา (18)

=SECOND("4:48 PM")

จำนวนวินาทีในเวลา (0)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×