ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

SERIESSUM (ฟังก์ชัน SERIESSUM)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SERIESSUM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

หลายฟังก์ชันสามารถหาค่าประมาณได้โดยการขยายอนุกรมกำลัง

ส่งกลับค่าผลรวมของอนุกรมกำลังโดยใช้สูตรดังนี้

สมการ

ไวยากรณ์

SERIESSUM(x, n, m, coefficients)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SERIESSUM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) คือค่าที่ใส่เข้าไปในอนุกรมกำลัง

  • N    (ต้องระบุ) คือกำลังแรกที่คุณต้องการให้ยกกำลัง x

  • M    (ต้องระบุ) คือขั้นตอนที่เพิ่ม n สำหรับแต่ละพจน์ในอนุกรม

  • Coefficients    (ต้องระบุ) คือชุดของสัมประสิทธิ์ที่นำมาคูณกับกำลังสืบเนื่องของ x จำนวนค่าในสัมประสิทธิ์จะระบุจำนวนพจน์ในอนุกรมกำลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าในสัมประสิทธิ์มีสามค่า ก็จะมีสามพจน์ในอนุกรมกำลัง

ข้อสังเกต

ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน SERIESSUM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

สัมประสิทธิ์เป็นตัวเลข

สัมประสิทธิ์เป็นสูตร

0.785398163

=PI()/4

1

1

-0.5

=-1/FACT(2)

0.041666667

=1/FACT(4)

-.0.001388889

=-1/FACT(6)

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=SERIESSUM(A3,0,2,A4:A7)

ค่าประมาณของโคซายน์ Pi/4 เรเดียนหรือ 45 องศา (0.707103)

0.707103

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×