SIGN (ฟังก์ชัน SIGN)

ส่งกลับค่าเครื่องหมายของจำนวน : เท่ากับ 1 ถ้าจำนวนเป็นบวก, เท่ากับ 0 ถ้าจำนวนเป็นศูนย์ หรือเท่ากับ -1 ถ้าจำนวนเป็นลบ

ไวยากรณ์

SIGN(number)

number     คือจำนวนจริงใดๆ

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SIGN(10)

เครื่องหมายของจำนวนบวก (1)

=SIGN(4-4)

เครื่องหมายของศูนย์ (0)

=SIGN(-0.00001)

เครื่องหมายของจำนวนลบ (-1)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×