×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Sign in to Skype for Business on a mobile device

Skype for Business on an iOS, Android, or Windows Phone device provides a great online meeting experience with the latest in audio and video features, screen sharing, and ease of use.

Important: To use Skype for Business, you need a Skype for Business or Lync account—typically the same user name and password you use when signing in at work or school.

Sign in to Skype for Business for the first time

 1. On your iOS device, swipe each page of apps until you see the Skype for Business icon.

  Skype for Business for iOS app icon

 2. Tap the Skype for Business icon to open the app.

 3. Enter your sign-in address (for example, user@domain.com) and password, and then tap Sign In.

  You might be asked for both a user name and a sign-in address. The user name is what you use to sign in to your organization’s network, either user@domain.com or domain\username.

  Sign-in screen in for Skype for Business on iOS

 4. Enter your mobile number with country and region codes. If you're an enterprise voice customer and Skype for Business can't use a Wi-Fi or cellular data network to make an audio or video call, you'll be called at this number and connected to the audio portion of the call.

  Call back number screen in Skype for Business for iOS
 5. Tap Next.

 6. If applicable, choose whether to sign up for the Customer Experience Improvement Program and click Next.

 7. Accept the licensing agreement, and then click Done.

Sign out of Skype for Business

Tap your picture, and then Sign out.

Sign in to Skype for Business for the first time

 1. Browse your apps until you find the Skype for Business icon ( Skype for Business for Android launch icon ), and then tap the icon to open the app.

 2. Enter your sign-in address (for example, user@domain.com) and password, and then tap the Advance button ( Advance button in Skype for Business for Android ).

  picture of the Skype for Business sign-in screen on an Android phone

 3. Enter your mobile number with country and region codes. If you're an enterprise voice customer, when Skype for Business can't use a Wi-Fi or cellular data network to make an audio or video call, you'll be called at this number and connected to the audio portion of the call.

  Screen shot of window where you enter your call back number on an Android phone
 4. Choose whether to sync your contacts, and then tap the Advance button ( Advance button in Skype for Business for Android ) to start using Skype for Business.

Sign out of Skype for Business

On the main Skype for Business screen, tap your picture, and then tap Sign out.

Note: Effective May 20, 2018, the Windows Phone app for Skype for Business will be retired and will no longer be available for download from the Windows Phone Store.

Sign in to Skype for Business for the first time

 1. On the Start screen, swipe left to view your installed apps, search for Skype for Business, and then tap the icon to open the app.

  Search your apps list and tap the icon to start
 2. Enter your sign-in address (for example, user@domain.com) and password, and then tap Done Tap the check mark at the bottom of the screen to save your changes .

  You may be asked for both a user name and a sign-in address. The user name is what you use to sign in to your organization’s network, either user@domain.com or domain\username.

 3. On the Customer Experience Improvement Program screen, tap Join to send anonymous data about app issues and usage to Microsoft, or No thanks if you prefer not to participate.

 4. On the Never Miss Your Work Calls screen, enter your mobile number with country and region codes. When Skype for Business can't use a Wi-Fi or cellular data network to make an audio or video call, you'll be automatically called at this number and connected to the audio portion of the call.

  Enter your mobile phone number in case Wi-Fi or data isn't available
 5. Tap Next Tap Next (right arrow) to move to the next screen and review the notification and phonebook access settings:

  Receive push notifications and search your phone when you search for contacts
  • Push notifications    Get an alert when you receive a new IM or call. Normally On (recommended).

   Important: If you turn this setting off, you won't be notified of IMs, calls, or other Skype for Business alerts unless the app is active.

  • Allow phonebook access    Search for contacts on your mobile phone when you search for contacts in Skype for Business.

 6. Tap Next Tap Next (right arrow) to move to the next screen to start using Skype for Business.

Sign out of Skype for Business

On the main Skype for Business screen, tap More More settings button at bottom of screen > Sign out.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×