ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

SKEW (ฟังก์ชัน SKEW)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SKEW ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง ความเบ้จะแสดงลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย ความเบ้เชิงบวกแสดงถึงการแจกแจงที่มีด้านไม่สมมาตรที่ขยายไปทางค่าที่เป็นบวกมากขึ้น ความเบ้เชิงลบแสดงถึงการแจกแจงที่มีด้านไม่สมมาตรที่ขยายไปทางค่าที่เป็นลบมากขึ้น

ไวยากรณ์

SKEW(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SKEW มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1, number2, ...     จำเป็นต้องมี Number1 ส่วน number อื่นๆ ที่ตามมาจะมีหรือไม่ก็ได้ อาร์กิวเมนต์ 1 ถึง 255 คืออาร์กิวเมนต์ที่คุณต้องการคำนวณค่าความเบ้ คุณยังสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงอาร์เรย์ได้แทนที่จะใช้อาร์กิวเมนต์ที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

  • ถ้ามีจุดข้อมูลน้อยกว่าสามจุด หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเท่ากับศูนย์ ฟังก์ชัน SKEW จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของความเบ้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SKEW(A2:A11)

ค่าความเบ้ของการแจกแจงของชุดข้อมูลใน A2:A11

0.359543

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×