ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

SQRT (ฟังก์ชัน SQRT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SQRT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก

ไวยากรณ์

SQRT(ตัวเลข)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SQRT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • number    (ต้องระบุ) คือตัวเลขที่คุณต้องการหาค่ารากที่สอง

ข้อสังเกต

ถ้าตัวเลขเป็นลบ SQRT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

-16

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SQRT(16)

รากที่สองของ 16

4

=SQRT(A2)

รากที่สองของ -16 เนื่องจากเป็นจำนวนลบ #NUM! ที่เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ

#NUM!

=SQRT(ABS(A2))

หลีกเลี่ยงข้อความแสดงข้อผิดพลาด #NUM! โดยใช้ฟังก์ชัน ABS ก่อนเพื่อหาค่าสัมบูรณ์ของ -16 แล้วหารากที่สอง

4

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×