ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

STANDARDIZE (ฟังก์ชัน STANDARDIZE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน STANDARDIZE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่ามาตรฐานจากการแจกแจงโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไวยากรณ์

STANDARDIZE(x, mean, standard_dev)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน STANDARDIZE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) คือค่าที่คุณต้องการทำให้เป็นค่ามาตรฐาน

  • Mean    (ต้องระบุ) คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

  • Standard_dev    (ต้องระบุ) คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

ข้อสังเกต

  • ถ้า standard_dev ≤ 0, STANDARDIZE ส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM!

  • สมการของค่ามาตรฐานคือ:

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

42

ค่าที่ต้องการหาค่ามาตรฐาน

40

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

1.5

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=STANDARDIZE(A2,A3,A4)

ค่านอร์มัลไลซ์ของ 42 โดยใช้ 40 เป็นมัชฌิมเลขคณิตและ 1.5 เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.33333333

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×