ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

SUMX2PY2 (ฟังก์ชัน SUMX2PY2)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SUMX2PY2 ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลรวมจากผลบวกของค่ายกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์ ผลรวมจากผลบวกของค่ายกกำลังสองเป็นคำที่ใช้ทั่วไปในการคำนวณทางสถิติหลายอย่าง

ไวยากรณ์

SUMX2PY2(array_x, array_y)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUMX2PY2 มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array_x    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์แรก หรือช่วงของค่าช่วงแรก

  • Array_y    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์ที่สอง หรือช่วงของค่าช่วงที่สอง

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ควรจะเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้า array_x และ array_y มีจำนวนของค่าแตกต่างกัน ฟังก์ชัน SUMX2PY2 จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

  • สมการสำหรับผลรวมจากผลบวกของค่ายกกำลังสองคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

อาร์เรย์แรก

อาร์เรย์ที่สอง

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=SUMX2PY2(A3:A9,B3:B9)

ผลรวมจากผลบวกของค่ายกกำลังสองของ 2 อาร์เรย์ข้างบน (521)

521

=SUMX2PY2({2,3,9,1,8,7,5}, {6,5,11,7,5,4,4})

ผลรวมจากผลบวกของค่ายกกำลังสองของค่าคงที่ใน 2 อาร์เรย์ (521)

521

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×