ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SUMXMY2 ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ไวยากรณ์

SUMXMY2(array_x, array_y)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUMXMY2 มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array_x    จำเป็น อาร์เรย์แรกหรือช่วงของค่า

  • Array_y    จำเป็น อาร์เรย์ที่สองหรือช่วงของค่า

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ควรจะเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้า array_x และ array_y มีจำนวนของค่าแตกต่างกัน ฟังก์ชัน SUMXMY2 จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

  • สมการสำหรับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

อาร์เรย์แรก

อาร์เรย์ที่สอง

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=SUMXMY2(A3:A9,B3:B9)

ผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างระหว่าง 2 อาร์เรย์ข้างบน (79)

79

=SUMXMY2({2, 3, 9, 1, 8, 7, 5}, {6, 5, 11, 7, 5, 4, 4})

ผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างระหว่างค่าคงที่ 2 อาร์เรย์ (79)

79

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×