ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

SYD (ฟังก์ชัน SYD)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SYD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (sum-of-years' digits) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ

ไวยากรณ์

SYD(cost, salvage, life, per)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SYD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Cost    (ต้องระบุ) ต้นทุนแรกเริ่มของสินทรัพย์

  • Salvage    (ต้องระบุ) มูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว (บางครั้งก็เรียกว่า มูลค่าซากของสินทรัพย์)

  • Life    (ต้องระบุ) คือตัวเลขระยะเวลาการเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (บางครั้งเรียกว่าอายุการใช้งานของสินทรัพย์)

  • Per    (ต้องระบุ) คือระยะเวลา โดยจะต้องใช้หน่วยเดียวกับ Life

ข้อสังเกต

สามารถคำนวณฟังก์ชัน SYD ได้จาก

สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

$ 30,000.00

ราคาเริ่มต้น

$ 7,500.00

ราคาค่าซาก

10

จำนวนปีของอายุทรัพย์สิน

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=SYD(A2,A3,A4,1)

งบประมาณค่าเสื่อมราคารายปีของปีแรก (4,090.91)

$4,090.91

=SYD(A2,A3,A4,10)

งบประมาณค่าเสื่อมราคารายปีของปีที่ 10 (409.09)

$409.09

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×